fredag 19 mars 2010

Skattebefria våra soldater!Jag har inte helt vant mig vid tanken på att vara veteran. Men så är det ju faktiskt, i definitionsmässig mening. Idag presenterar försvarsminister Sten Tolgfors huvuddragen i den proposition som ska förbättra stödet till soldater som gör och gjort utlandstjänst. Det är synnerligen välkommet.

Propositionen innehåller flera bra delar, däribland:
* Försvarsmakten får ett lagstadgat och livslångt uppföljningsansvar
* Förbättrat anhörigstöd
* En årlig minnesdag (29 maj) inrättas

Men det enskilt viktigaste erkännandet saknar jag. Det vore att skattebefria soldater under tiden de genomför internationella insatser. Maximalt skulle det handla om ca 2000 årsarbetskrafter. Det tror jag nog att statsfinanserna tål, även i kristider som dessa!

För övrigt borde också den ofattbara dumheten att avgiftsbelägga tillgången till welfare-funktioner å det snaraste upphöra. Att kunna ringa eller maila hem från ett insatsområde måste vara en självklar rättighet - inte en skatteteknisk förmån!

Inga kommentarer: