fredag 31 oktober 2008

Grattis Lena!

Lena Ek (c) valdes för några minuter sedan in i ELDR:s verkställande utskott ('the Bureau'). Det är ett enormt hedrande uppdrag. GRATTIS & LYCKA TILL!!!

"Kvinnor utnyttjas, blöder och dör"

Centerkvinnorna, med Annika Qarlsson i spetsen, har länge jobbat hårt för att få till en ELDR-resolution om kvinnors rätt till sin egen kropp. För en liten stund sedan klubbades den igenom.

"Kvinnor utnyttjas, blöder och dör - liberalerna i europa accepterar inte det! Liberala värden gäller både kvinnor och män."

Så skriver Annika på sin blogg. TACK och GRATTIS, säger jag. Ni har gjort ett fantastiskt jobb!

Vatigalenskap

Jag är tillbaks på ELDR-kongressen där det just nu pågår omröstning om ett antal olika förslag från medlemsorganisationerna. Det går i rasande fart...

Redan på söndag bär det av till nästa kongress. Då är det ILGA World (International Lesbian and Gay Association) som samlas i Wien. Jag kommer vara en av RFSL:s representanter där.

SItuationen för hbt-personer är extremt utsatt i stora delar av världen, även på vår egen kontinent. Jag läser idag på hemsidan 365gay.com att Vatikanen avser införa psykologiska tester för blivande präster. Syftet är att bland annat upptäcka (och förhindra) homosexualitet.

The Vatican said that testing would be decided on a case-by-case basis when seminary rectors feared a prospective priest had “grave immaturity.”

“Such areas of immaturity would include strong affective dependencies; notable lack of freedom in relations; excessive rigidity of character; lack of loyalty; uncertain sexual identity; deep-seated homosexual tendencies, etc.”

Egentligen lägger jag mig inte i kyrkors inre liv. Det står ju var och en fritt att vara medlem eller inte. Själv lämnade jag Svenska kyrkan för flera år sedan. Men jag tycker det är djupt beklagligt när religiösa företrädare - som ju så ofta säger sig stå upp för kärlekens budskap - genom sitt agerande späder på fördomar och hat. Påven bär ett synnerligen stort ansvar på sina axlar för den blomstrande homofobin i Europa och världen.

torsdag 30 oktober 2008

Debut i Gyllene SalenIkväll begick jag min debut i Gyllene Salen. Och visst har vi ett fantastiskt stadshus!

Det var mottagning med anledning av ELDR:s pågående kongress och förstås ett utmärkt mingel. Jag har pratat jaktlycka med Eskil Erlandsson och teater med Lena Ek...

Så var tog då mina favoritområden - säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter - vägen? Jodå, det fanns utrymme för det också. Bland annat i samtal med Kerstin Lundgren, centerpartiets utrikespolitiska talesperson. Det var för övrigt en synnerligen trevlig bekantskap!

Maud om visioner och ledarskapNu är det Mauds tur. Hon talar om vikten av ledarskap, visioner och optimism, särskilt i tider av kris. Realpolitiskt fokuserar hon helt på hållbar utveckling och klimatutmaningen.

Det avslutande budskapet är att vi en dag måste kunna se våra barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde vårt bästa. Då stockar sig rösten. Ingen kan tveka på att hon menar vad hon säger:

"Let the liberals lead the way to a change."

Fogh Rasmussen om mänskliga rättigheter

Jo, mycket riktigt. Fogh Rasmussen försitter inte chansen att dra en lans för yttrandefriheten med udden tydligt riktad mot religiös fundamentalism. Jag kan känna viss skepsis mot hans retorik men i följande ger jag honom helt rätt:

"Mänskliga rättigheter är till för att skydda människor. Inte religioner."

Fogh Rasmussen om marknadsekonomi och icke-diskriminering

Anders Fogh Rasmussen håller just nu ett brandtal för marknadsekonomi. "Marknadsekonomin är inte ett sjunkande skepp men den befinner sig i gropig sjö." Och vi som liberaler måste värna den, inte minst i tider som dessa.

I skrivande stund övergår han till att tala om vikten av icke-diskriminering. Han har redan nämnt sexuell läggning två gånger. Oväntat. Men bra. Vågar man gissa att det leder vidare till försvar för yttrandefriheten...?

ELDR-kongressen invigsJust nu invigs ELDR:s kongress på Clarion Hotel Sign i Stockholm. I podiet sitter bl a Maud Olofsson, Jan Björklund och Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen. Mina bänkgrannar är Birgit Friggebo, Maria Leissner, Lotta Edholm och cuf-ordföranden Magnus Andersson. Jag är med andra ord i riktigt gott sällskap!

Det inledande bildspelet med därtill hörande ljudslinga kändes som hämtat från Stockholms klubbliv. Någonstans undrar jag om den synnerligen medelålders publiken till fullo tog detta inslag till hjärtat...?

Försvarspolitisk arrogan(s)

"Det är inte motiverat att heltidsanställda soldater ska sparka grus på kaserngården."

Orden är Anders Karlssons, försvarspolitisk talesman för socialdemokraterna.

Maken till arrogans får man leta efter. Är det verkligen Karlssons bild av hur soldater förbereder sig för insats i några av världens farligaste konfliktområden? Här vore onekligen en förbehållslös ursäkt till all personal i Försvarsmakten på sin plats!

För övrigt rekommenderar jag å det varmaste dagens huvudartikel på Brännpunkt. Självklart ska tvångsäktenskap kriminaliseras!

onsdag 29 oktober 2008

Europas liberaler i Stockholm!

I morgon sparkar ELDR:s (European Liberal Democrats) kongress igång i Stockholm. Centern och Folkpartiet står för värdskapet och jag har förmånen att få delta.

Redan ikväll smygstartas det med en mottagning i Riksdagshuset för de drygt 500 delegaterna och övriga inbjudna gäster. Jag lär få anledning att återkomma med såväl politisk spaning som mingelbilder de närmaste dagarna!

Replik i äktenskapsfrågan

Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsledamot och försvarspolitiker, skrev häromdagen ett inlägg om könsneutrala äktenskap på Politikerbloggen. I brist på annan respons från honom (se tidigare inlägg) så finns nu en replik från mig publicerad här.

Förlegad plikt

Den pågående pliktutredningen med Anders Svärd i spetsen kommer idag att presentera sitt delbetänkande. Huvudlinjen är att den allmänna värnplikten ska avskaffas i fredstid.

Jag tycker det är bra. Tiden har sprungit ifrån plikt och tvång. Med det antal soldater vi behöver i dagens och framtidens försvar måste vi kunna konkurrera på samma villkor som övriga samhällsaktörer. Varje annan slutsats faller på sin egen orimlighet. Polisen fixar det. Räddningstjänsten likaså. Det kommer försvaret också göra.

Men det medför att vi måste bli än bättre på att förklara varför försvaret behövs och vilka uppgifter det har. Ansvaret för det är i huvudsak politiskt. Dessutom måste vi som arbetsgivare framstå som attraktiva. Det handlar om att erbjuda en miljö där det känns meningsfullt att verka och där alla kan känna sig välkomna, oavsett faktorer som kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning.

Dit är det långt kvar. Men lyckas vi är jag övertygad om att vi på köpet får ett betydligt mer effektivt, användbart och respekterat försvar. Jag är likaledes övertygad om att pliktens avskaffande kommer hjälpa oss på traven. Det gör att vi en gång för alla blir tvungna att göra upp med de osunda attityder som delvis följt i kölvattnet av "beväringsutbildningen". Förmågan att bruka våld har inget samband med en längtan att göra det. Eller att kränka andra människor.

tisdag 28 oktober 2008

24 år sen sist

Ikväll ska vi gå på Dramaten. Det känns som första gången men fullt så illa är det faktiskt inte... Våren -84 gick jag ut 9:an och då bar det minsann av på skolresa till Stockholm. Vid sidan av obligatoriskt besök på Gröna Lund stod Ingmar Bergmans uppsättning av "Kung Lear" på programmet. Jarl Kulle hade visst huvudrollen men det är också allt jag minns.

Och nu är det alltså dags igen. Vi har fått presentkort av goda vänner och det förpliktigar förstås. Efter nogsamma studier av repertoaren fastnade vi för "Drottningens Juvelsmycke" av Carl Jonas Love Almqvist:

"Förtrollande, karismatisk och gäckande. Den androgyna skönheten Tintomara är en av den svenska litteraturens mest mytomspunna figurer. Nära två sekler efter att Carl Jonas Love Almqvist skrev mästerverket Drottningens juvelsmycke fortsätter hon att fascinera. Pjäsen utspelar sig före och under mordet på Gustav III och skildrar spänningen mellan den fria anden och samhällets normer. Tintomara speglar den eviga drömmen om den nya människan bortom ont och gott."

Det ska bli riktigt trevligt. Och dessutom ett klart skönt avbrott i tankar och debatt kring det könsneutrala äktenskapet. För övrigt väntar jag fortfarande ivrigt på respons från partikamrat Danielsson.

måndag 27 oktober 2008

Brev till Staffan Danielsson

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c) gav sig igår in i kompromissdebatten om könsneutrala äktenskap. Jag delar inte min partikamrats analys och har därför skrivit ett brev till honom som jag också väljer att återge här:

Hej Staffan!

Ordens makt är stor. Jag håller således inte med om att det vore en rimlig uppoffring att kompromissa bort ordet äktenskap, mot bakgrund av hur lagförslaget i övrigt ser ut. Den springande punkten är att religiösa samfund fortfarande ges möjlighet till vigselrätt, vilket alltså handlar om myndighetsutövning. Att då samtidigt ge dem tolkningsföreträdet till ordet "äktenskap" (underförstått; det kommer förbehållas en man och en kvinna) blir, enligt mitt sätt att se det, att legitimera fortsatt särbehandling.


Att partnerskapslagen idag upplevs förlegad handlar ju till stor del om just ord och symbolik. Efter det att samkönade par fick möjlighet att prövas som adoptivföräldrar är de juridiska skillnaderna mellan äktenskap och partnerskap i princip borta. Men vår drivkraft är att vi inte vill ha en lagstiftning och/eller en terminolgi som signalerar ett A- och ett B-lag. Det bör vara vägledande också för den här diskussionen.

Vidare anser jag att argument som tar sin utgångspunkt i tradition och "hävdvunnen rätt" faller rätt platt. Du hänvisar också till att ordet äktenskap "per defintion har begränsningar". Jag menar att det är lagstiftarens både rättighet och skyldighet att medverka till omtolkning av begrepp så att de harmonierar med den tid vi lever i. Det gäller alla andra samhällsområden och måste även gälla här. Argumentation utifrån religiös övertygelse kan aldrig heller tillåtas få tolkningsföreträde i en modern demokrati. Jag tycker också det är värt att påpeka att beredningsprocessen på intet sätt präglats av kompromisslöshet. Tvärtom. Regnér gjorde ett grannlaga utredningsarbete och remissrundan har varit generös. Därigenom har jämkningarna gjorts. Bland annat har samfunden gåtts till mötes genom att det blir möjligt för enskilda religiösa företrädare att även fortsättningsvis avstå från att viga samkönade par.

Avslutningsvis: Ytterst handlar en könsneutral äktenskapslagstiftning om grundläggande mänskliga rättigheter. Låt oss inte för en sekund få det att framstå som om vi är beredda att kompromissa med så fundamentala värden. Religionsfrihet innebär INTE frihet att diskriminera, vare sig direkt eller indirekt - och allra minst i statens namn. Jag vill inte se mitt parti vackla i denna fråga!

Vänliga hälsningar,

Krister

Vem längtar efter Nuder?

"Jag längtar tillbaka till möjligheten att påverka" säger Pär Nuder i en SvD-intervju idag. Hans problem torde vara att längtan inte är ömsesidig.

Ledarkrisen inom socialdemokratin blir också allt mer tydlig i takt med att rörelsens inre liv fläks ut i olika biografier. Intrigrigerande och offentlig smutskastning tycks snart vara den enda sammanhållande kraften som bär.

Jag tycker också att Nuders uttalande är ett slag i magen på alla de förtroendevalda politiker som sliter runt om i landet med drivkraften att göra folks vardag något lite bättre.

Nuder sitter i riksdagen sedan 15 år tillbaka. Det är Sveriges högsta beslutande församling. Han är även ledamot av socialdemokraternas verkställande utskott och partistyrelsen. Där mejslas oppositionens strategier för framtiden ut. Ändå anser han sig inte ha (tillräcklig) möjlighet till påverkan och inflytande. Vad säger det om självbild och verklighetsuppfattning?

Och värre ändå; vad signalerar det till en ung tjej eller kille som funderar på att engagera sig partipolitiskt? Eller till en fritidspolitiker som för tredje kvällen samma vecka beger sig miltals iväg för att vara med på ett nämndsammanträde? Att deras arbete och engagamenag inte är på riktigt...? Och inte tillräckligt viktigt?

Nej, bäste herr Nuder - för mig får du gärna fortsätta längta!

söndag 26 oktober 2008

South Africa - here we come!

Stugan är en kreativ miljö. Igår kväll/natt ledde det hela vägen till en Sydafrikabokning. Resrutten må vara lite lätt omständig (!) men vi kom undan med ett pris på ca 7000 kr/person. Så nu blir det till att förbereda för nyårsfirande i Durban. Jag längtar redan!

Färdplan i sammandrag:

Avresa den 28 december kl 13.15
Arlanda - Köpenhamn - Frankfurt - Madrid - Johannesburg - Durban (ankomst den 29 december kl 15.25)

Hemresa den 18 januari kl 17.30
Durban - Johannesburg - Madrid - Frankfurt - Arlanda (ankomst den 19 januari kl 20.25)

De sista 10 dagarna kommer vi tillbringa på Avalone Guesthouse i St Lucia där vi bott tidigare. Med lite tur får vi även se leopard där den här gången...!

lördag 25 oktober 2008

Weimers snackar skit!En del av stugans avkopplande charm har att göra med det lite spartanska liv vi lever här. Bland annat är det utedass som gäller. Men vad gör väl det när behoven kan uträttas med en utsikt som den här?

Osökt kommer jag att tänka på Charlie Weimers, kdu:s ordförande med ett förflutet som grundare av det ultrakonservativa nätverket Engelbrekt. Han rasade igår över uppgifterna om att regeringen (äntligen!) har en lagrådsremiss till könsneutral äktenskapslagstiftning klar:

- Det förslag som Ekot refererar till kan inte bli regeringspolitik. Vad är det för slags ledarskap Fredrik Reinfeldt visar om han inte vill medverka till en konstruktiv lösning ovanför dagens låsta positioner? Nu måste Fredrik Reinfeldt ställa folkpartiet mot väggen och fråga dem om de är beredda att sänka en alliansregering på denna fråga.

93 % av Sveriges riksdag står bakom liggande förslag men kristdemokraterna stretar trotsigt emot. Weimers går längst och hotar med att regeringen kommer falla. Riktigt patetiskt blir det när han försöker lägga skulden för en sådan (högst hypotetisk) risk i knäet på folkpartiet. Det vittnar onekligen om total brist på självinsikt.

Weimers upprörs också över bristande kompromissvilja från den 93%-iga majoritetens sida. Därmed får han det att låta som om kristdemokraterna körts över. Det är fel. Låt mig påminna om att liggande lagförslag har sin grund i ett omfattande utredningsarbete med därtill hörande remissrunda. Däri har de oundvikliga jämkningarna gjorts. Ett sådant exempel är att tillåta enskilda religiösa företrädare att slippa viga samkönade par. Det är i grunden dåligt men just nu det framkomligas väg.

Men därmed låter sig inte Weimers, Sacrédeus, Attefall och andra kd-fundamentalister nöja. Man vill i stället kompromissa bort alla människors rätt till likhet inför lagen. Och dessutom med någon slags hänvisning till Guds vilja... Ge upp!

fredag 24 oktober 2008

Falis fredagstips

Vi har just anlänt till stugan i Hällefors, gjort eld i kaminen och på allvar börjat gå ner i varv. Lugnet här är så fantastiskt skönt!

Och uppkopplad som jag är kommer här lite blandade småtips inför helgen:

Firartips
FN-dagen är alltid värd att fira! I år är det dessutom 60-årsjubileum för FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Ett glas finfint bubbel är således på sin plats - både idag och på årsdagen den 10 december! Läs gärna också Marie Wickbergs krönika i dagens SkD.

Musikaltips
Av förhandskänslan att döma kommer uppsättningen av Jesus Christ Superstar med Ola Salo att bli en succé. Jag tror folk kommer vallfärda til Malmö Opera och jag sällar mig gärna till kön! Premiären är nästa fredag den 31/10. (Idag släpptes för övrigt även biljetterna till 2009 års melodifestivalturné...).

Huvudstadstips
Jag har inte varit i Wien i vuxen ålder. Men det är absolut en stad som lockat och nästa helg bär det av. Såväl ILGA Europe som ILGA World har årskonferens och jag kommer vara med på den senare. Det ska bli klart kul att få träffa gamla och nya hbt-aktivister från världens alla hörn under dagarna fyra. Och att Österrike för stunden drabbats av någon slags "homotrauma" gör ju inte resan mindre spännande...!

torsdag 23 oktober 2008

Ansvarsfull hiv-prevention

I kölvattnet på gårdagens fullständigt vettlösa krigsrubriker om att "det ska bli lagligt att sprida hiv" så börjar nu fakta och reflektion smyga sig in i diskussionen. Min bestämda uppfattning är att nuvarande lagstiftning motverkar sitt hiv-preventiva syfte. Den är dessutom en av världens mest rigida och har få motsvarigheter vid en internationell jämförelse.

Om folkhälsominister Larsson (kd) tar sitt uppdrag på allvar bör hon därför å det snaraste rycka upp huvudet ur sanden och ta sig en rejäl funderare på orsak och verkan. Dessvärre har jag inget större hopp om att just hon ska kunna uppbåda den inlevelseförmåga som krävs. Däremot ställer jag stort hopp till bl a Kenneth Johansson (c) som är ordförande i riksdagens socialutskott.

För den intresserade rekommenderas följande läsning i ämnet:

Åsa Petersens ledare i Aftonbladet
Jon Voss artikel på qx.se

På den positiva sidan vill jag också passa på att gratulera RFSL Västmanland som återuppstod igår kväll. Fantastiskt kul - och jag önskar er all lycka till!!

Tyväär kunde jag inte vara där då jag för egen del hämtade energi vid ett avdelningsbesök hos RFSL Kronoberg i Växjö. Tack Jocke, m fl, för gästfrihet och en givande kväll!

onsdag 22 oktober 2008

Omdömeslös mediahets mot hiv-positiva!

"Ska det vara lagligt att sprida hiv?" Så lyder Aftonbladets webbfråga idag apropå Smittskyddsinstitutets förslag till en verklighetsanpassad syn på hiv-prevention. Sensationslystna rubriksättare hakar på (vad är exempelvis en 'hiv-man' ...?) i samma oreflekterade tonläge.

SKÄMS, säger jag! Den typen av retorik är direkt omdömeslös och bidrar enbart till ytterligare stigmatisering. Hiv-positiva är inga kriminella dödsmaskiner! Alla som nu får det att framstå så bär ett mycket tungt ansvar på sina axlar. Eller som en vän till mig skriver:
"Jag är så rädd för att många hivpositiva nu gömmer sig
för att de inte förstår vad som händer och nu måste vi se till att
politikerna gör rätt för annars kommer detta sluta illa
."
Smittskyddsinstitutets generaldirektör, Ragnar Norrby, är värd all respekt för sitt ställningstagande att vilja avkriminalisera spridning av hiv. Här följer ett utdrag ur artikeln i Dagens Medicin (läs den gärna i sin helhet):

– Kriminaliseringen av hiv försvårar preventionsarbetet. Dessutom är straffsatserna väldigt hårda, säger Ragnar Norrby, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet. [...]

– Vi anser numera att spridning av hiv inte bör vara kriminaliserat, säger Jan Albert, överläkare, professor i smittskydd och ansvarig för hiv-sektionen på SMI.

Enligt honom är kriminaliseringen ett förlegat sätt att se på spridning av hiv.

– Att spärra in någon ”hiv-man” per år ger en falsk bild av att staten har koll på vilka som sprider hiv och att staten har ett ansvar för att låsa in alla potentiella smittspridare. Men så är det inte. Det är minst lika mycket den enskilda individens ansvar att förstå att oskyddat sex innebär risker. Många som för smittan vidare vet inte själva om att de är smittade, säger Jan Albert. [...]

Det faktum att Sverige förra året hade en 70-procentig ökning av antalet upptäckta hiv-fall visar att man måste hitta nya vägar för att på allvar kunna reducera spridningen av hiv, menar han.

– Att särhantera hiv bland alla andra smittsamma sjukdomar är inte bra. Det blir så laddat och stigmatiserande. I dag är inte heller hiv en lika dödlig infektion som den var förut, tack vare bromsmedicinerna.

Enligt Ragnar Norrby leder kriminaliseringen till att många smittade väljer att vara anonyma, vilket kan försvåra eventuell smittspårning.

tisdag 21 oktober 2008

Samarbete på riktigt

Alliansens partiledare har träffats i Varberg och kommit överens om hur en fortsatt fördjupning av samarbetet ska gå till. Siktet är förstås inställt på valseger 2010.

Dn.se refererar:

Här är några av de insatser som alliansen kommer att göra inför valet:
 • En särskild grupp tillsätts som ska ta fram en ny valplattform. Den kommer att ta in synpunkter inte bara från de egna partierna, utan också från andra håll i samhället.
 • En arbetsgrupp ska ta fram en ny ekonomisk politik för nästa mandatperiod. Den ska ledas av finansminister Anders Borg.
 • I augusti tillsätts tio nya reformgrupper som ska lägga grunden för alliansen politik på centrala områden.
 • Träffpunkt allians - en nätsajt - startas. "Den ska bli ett nav för männsikor att skapa en relation med alliansen"
 • I de tre storstäderna öppnas allianskontor under valrörelsen.
 • Under våren 2009 genomför partiledarna en turne i norra Sverige föltjt av flera andra turnéer.
 • Ge ut en egen allianstidning tre gånger per år. Därtill tillsätts en kommunikationsgrupp som ska samordna alliansens kommunikation. Dessutom ska en gemensam kampanjstab inrättas för att operativt säkerställa alliansens olika aktiviteter.

Så ser ett samarbete ut på riktigt! På oppositionssidan består känslan av kaos och förvirring. Vem vill regera med vem och varför (inte)? Det borde vara rätt centrala frågor att reda ut om man gör anspråk på att leda ett land.

måndag 20 oktober 2008

På ny kula

Eftersvettning...! Jag har just kommit tillbaks från ett pass på löpbandet i jobbets gym. Det kändes bra men var samtidigt rejält tungt. I somras kom jag igång bra med träningen. Det blev i genomsnitt tre löprundor i veckan under juni-augusti.

Och sedan bara dog det ut. Helt utan att jag fattade några medvetna beslut längs vägen, känns det som. Men nu ska det bli ändring. Igen. All support från ringside mottages tacksamt!

söndag 19 oktober 2008

Ensam är inte stark

Är det något som blivit uppenbart under den senaste tidens finanskris så är det att ensam inte är stark. Trots att Sverige som nation klarat sig bra har kronan sjunkit som en sten i förhållande till både dollarn och euron.

Några av mina partikamrater i riksdagen föreslog i veckan en ny folkomröstning om anslutning till EMU. Maud öppnar samtidigt för att centern står i begrepp att ompröva sitt tidigare nej. Det är utmärkt bra. Synd bara att det ska krävas en global kris av gigantiska mått för att nå denna insikt.

Ensam är som sagt inte stark. Det gäller valutasamarbetet såväl som vår gemensamma säkerhet. Jag hoppas därför på en seriös och konstruktiv diskussion om svensk anslutning till NATO. Alliansfriheten har tjänat oss väl men den tillhör en svunnen tid. Snart två decennier efter murens fall måste vi våga ta nya grepp för framtiden. För inte ska det väl behöva uppstå en motsvarande säkerhetspolitisk kris först...?

DansbandskvällSmaklöst. Kitchigt. Pinsamt. Och Magnus inte fullt så snygg som han brukar vara. Dessutom lämnade själva produktionen en del övrigt att önska. Men vad gör väl det när charmen bara flödar ut ur TV:n...?

Jag pratar förstås om Dansbandskampen som SVT rullade igång igår kväll. Vi satt bänkade i TV-soffan och åtminstone jag lät mig förföras fullständigt. (Daniel kommer förmodligen förneka sitt engagemang men fötterna på bilden är hans!) Mitt tips är att Dansbandskampen kommer sopa banan med fyrans Stjärnor på is på lördagkvällarna framöver. Men det lär nog dröja några veckor innan tittandet blir en legitim snackis i fikarummet på jobbet...

fredag 17 oktober 2008

Om kungen, vargen och veckan som gick

Den här veckan har det varit minst sagt full fart. Sett över en 7-dagarsperiod har jag avverkat följande vid sidan av ordinarie kontorsarbete och försök till socialt liv;
 • RFSL:s förbundsstyrelsemöte och ordförandekonferens i Eskilstuna förra helgen
 • Hbt-föreläsning för värnpliktiga på P7 i Revingehed i måndags
 • Avdelningsbesök hos RFSL Göteborg i tisdags kväll
 • Planeringsinternat med jobbet ute på Berga, onsdag-torsdag
 • Moderatorsuppdrag på tema jämställdhet för FMV under eftermiddagen igår
 • Medverkan vid Räddningsverkets utbildning om kränkande särbehandling i Rosersberg nu på förmiddagen
... och i morgon gör jag även ett föreläsarinhopp när Unionens hbt-nätverk träffas.

Det här är också förklaringen till att det blivit alldeles för långt mellan blogginläggen på sistone men jag lovar att bättra mig. Som bekant saknas ju inte samhällsfenomen att betrakta och reflektera över!

Intill nästa inlägg i debatten - måhända redan ikväll? - rekommenderas varmt Kerstin Ekmans artikel på Newsmill. "Var kungen full när han pratade om vargen?". Ja, man kan ju undra... LÄS!

onsdag 15 oktober 2008

Jämställt i Unionen?

Jag sitter på det tidiga morgontåget från Göteborg till Stockholm och ser dagen gry utanför. Min medresenär vilar välförtjänt så sällskapet är kaffe, tidningar och datorn.
DN Debatt idag presenterar Unionens nyvalda ordförande, Cecilia Fahlberg, en undersökning som lyfter fram kvinnors och mäns olika förutsättningar att utöva chefsskap på schyssta villkor. Bland annat uppger var femte kvinnlig chef att man trakasserats på grund av sitt kön. Motsvarande andel bland männen är 3%. Fahlberg analyserar:

"Det är rimligt att anta att den manliga dominansen på chefsnivån vidmakthåller en manlig norm, där det är svårt för kvinnor att ta sig in i de manliga nätverken. Det gäller inte minst kvinnor som har ambitioner att bryta med dessa normer och utöva ett annat ledarskap än det gängse."

Så sant. Och samtidigt så ovärdigt ett Sverige år 2008. Men jag undrar när Unionen även ska vända blicken in i sin egen organisation? Av 8 personer i kansliledningen är 4 personer män och 3 kvinnor (1 vakant). Det intressanta är att kvinnorna i huvudsak "reducerats" till ansvar för personal- och kommunikationsfrågor. Allt medan de manliga kollegorna för säkerhets skull tagit hand om "de hårda" ansvarsområdena, däribland kanslichefs- och förhandlingschefsrollerna. Klassiskt - och grymt tröttsamt!

Själv ska jag moderera ett jämställdhetsseminarium på Försvarets Materielverk (FMV) i morgon eftermiddag. Dagens artikel ska förhoppningsvis bidra till ytterligare intresse och bränsle i diskussionerna...!

söndag 12 oktober 2008

Politik på hotell

Efter en otroligt intensiv och givande RFSL-helg i Eskilstuna har jag nu tagit in på ett hotell i Lund, slagit på TV:n och följer intresserat partiledardebatten. Ett inledande intryck är att Maud och Alliansen börjat starkt. Fortsätt så! Det handlar just nu om jobb och konjunktur. Vad gäller finanskrisen har för övrigt Johanne Hildebrandt skrivit en underbar krönika i Aftonbladet idag som jag till fullo ansluter mig till!

Som kuriosa kan också nämnas att jag, Ulrika och Conny från RFSL:s förbundsledning fastnade på en vimmelbild i fredags kväll. Den finns att beskåda i storformat här (utestället Centro).

fredag 10 oktober 2008

Om Beltran, krigsförbrytelser och planer för helgen

Idag föll hovrättens dom mot Tito Beltran. Lika lite som någon annan i den breda allmänheten har jag en aning om vad som egentligen hände på det där hotellrummet. Men jag har en generell tilltro till vårt rättssystem. Jag utgår därför från att Beltran faktiskt begått ett brott.

Och det är inte precis snatteri det handlar om. Vi pratar om våldtäkt och vi pratar om minderåriga. Den typen av övergrepp förtjänar ett synnerligen högt straffvärde. I sammanhanget förefaller det också som om Beltran faktiskt kommit lindrigt undan (vilket stör mig!)... SvD rapporterar;

"Tito Beltran fälldes tidigare idag i båda sexualmålen har var åtalad för. Hovrätten i Göteborg fann honom skyldig till våldtäkt, sexuellt utnyttjande av underårig och övergrepp i rättssak. Straffet blev fängelse i två år och sex månader.

Straffvärdet är egentligen högre, ansåg hovrätten som var helt enig i sitt utslag. Men domstolen tog hänsyn till att det gått lång tid sedan våldtäkten begicks och straffet blir därför kortare än vad det annars skulle ha blivit, skriver hovrätten."

Nåja. Vi får se vad som händer - domen kommer förstås att överklagas. Det är på sitt sätt bra och helt grundläggande för en fungerande rättsstat.

Själv har jag idag föreläst om relaterade frågor på Försvarshögskolan. Ämnet för dagen (även om den kursansvarige anmärkningsvärt nog inte kände till det...) var FN-resolution 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet. Jag och brigadgeneral Karl Engelbrektsson stod för kunskap, budskap och förhoppningsvis en del inspiration.

Hur många vet förresten att just sexuellt våld kan utgöra grund för att definiera en handling som krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten? Detta slogs fast i en resolution (1820) från FN:s säkerhetsråd i somras. Det är utmärkt och det sätter även Beltrans förehavanden i visst perspektiv. Ett hotellrum i Sverige är förvisso något helt annat än ett flyktingläger i krigets Darfur. Men någonstans är det ändå samma mekanismer som är i rörelse...

Min helg tillbringas i RFSL:s tecken. Med bas i Eskilstuna har vi förbundsstyrelsemöte och konferens för våra avdelningsordföranden. Jag ser verkligen fram emot det!


tisdag 7 oktober 2008

Gästblogg: Dagens I-landsproblem – mättad mage

Hur många har inte sprungit in på en Pressbyrån eller en 7-eleven med andan i halsen, endast ett par minuter tillgodo innan tågets avgång? Man gör en snabb kalkyl: sallad eller smörgås, mycket eller lite hungrig, många eller få kolhydrater, svindyr eller dyr mat. Allt ska gå snabbt.

Varför handlar man då på Pressbyrån eller 7-eleven över huvud taget?
Svar: Maten ombord på SJ smakar skit redan i munnen.

Vad har man att välja mellan? Pastasallad i alla möjliga och omöjliga kombinationer, bulgur i ytterligare några varianter. Sen finns det självklart grönsallader. Även mackor på längden och tvären – samt i alla geometriska varianter, trekanter, fyrkanter, runda… Alla med olika fantasifulla (?!) pålägg.

Ofta vill man ha något att dricka till maten, oavsett om detta mål mat kommer att utgöra lunch eller middag. Har man tur(?) finns det färdiga menyer som förenklar för kunden: en sallad + dricka (samtliga på bild i kyldisken) för totalt 63 kr.

Bra. Man tar en sallad som ser ut som den på bilden och en dricka, Väl framme vid kassan framgår det att alltsamman kostade 79 kr. Hur kommer det sig? Menyn omfattar sallad, vilket tydligen innebär att sallad med pyttesmå räkor och trötta kräftstjärtar inte räknas – eller sallad med mozzarella för den delen.

Men det borde väl vi som konsumenter kunna räkna ut själva. Eller? Och dricka, det är inte lika enkelt som man kan tro. Det är en Loka på bilden, och den är tydligen naturell. Tar man en med citronsmak är det bara att punga ut med 16 kr i straffavgift. Även om Loka naturell är slut i kyldisken. Då ska vi inte ens tala om att byta Lokan mot en Bonaqua…

Vad göra? Ska man börja ifrågasätta prissättningen, vilket kan få följder för många bakomvarande kunder och deras missade tåg, eller ska man bita ihop och betala 16 kr mer än vad man tänkt? Många gör som jag – morrar lite invärtes och betalar.
Vinnare: Pressbyrån.

Egentligen är inte 7-eleven ett dugg bättre. Någon som har försökt tota ihop en frukostmeny en tidig resmorgon? ”En kaffe +juice + fralla och du får en morgontidning på köpet". Vilket kanonerbjudande (för den som inte får kaffeavkoket på SJ gratis vill säga). Man tar en fralla, en juice som den på bilden och en liten kaffe (för det är säkert den minsta varianten som ingår, det är nämligen inte så tydligt på menykartan).

Men se, den gubben går inte. Det är inte DEN frallan som ingår i menyn, eller inte DEN juicen… och simsalabim har man betalt fullt pris för allt. Endera var det skinkfrallan som inte var godkänd, eller så var det ostfrallan - eller handlade det om med/utan fullkorn? Var det fyrkantig eller rund juiceförpackning av samma varumärke? Bara apelsin, eller räknades även äppeljuice? Latte? Ja, vem vet det? Det kanske varierar? Och tidningen som man säkert hade kunnat norpa åt sig gratis på SJ blev helt plötsligt en extrautgift, en slags straffavgift för att man inte förstod menysystemet.

Vad ska man göra? Bråka? Näe, inte före klockan 06.00 på morgonen…
Vinnare: 7-eleven.

Frågan är vad dessa menyerbjudanden ger oss konsumenter, utöver dyrare lunch/middag och dåligt humör?
Svar: kall svampig mättnadskänsla i ett par timmar.
Vinnare: snabbmatstället i nära anslutning till ankomststationen.

Visst är det ett av dagens I-landsproblem. Jag medger detta fullt ut. Men kanske vi trogna (?!) kunder skulle ta och samla oss för en bojkott? Klarar vi det?

Daniel Hjalmarsson,
bitter (!?) skribent med stor smak för tysta och barnfria avdelningar vid tåg- och flygresor.

Nästa gästblogg skulle kunna handla om alla dumma SJ-resenärer som tror att mobiltelefoner av idag saknar inbyggda mikrofoner kombinerat med samma dumma resenärers fulla övertygelse om att vi som sitter i närheten vill veta allt om deras tvättkorg, kylskåpsinnehåll, elaka chefer, korkade assistenter, uppstudsiga ungar, oattraktiva fruar, gårdagskvällens dejt, klienters armsvett, svärmödrars bittra beteende… Bland annat. De autentiska exemplen ovan härstammar alla från dagens tåg 513 från Stockholm till Jönköping. Och då ska vi strax passera Norrköping...

Aktiv hatbrottsbekämpning!

Brottsförebyggande rådets statistik talar sitt tydliga språk: hatbrotten i Sverige ökar. Och de är inget storstadsfenomen. Det senaste (?) vardagsexemplet är angreppet på RFSL Nords lokaler i Piteå nu i helgen.

Probelemet är att rättsväsendets kompetens och resurser skiljer sig avsevärt åt över landet. Stockholmspolisens försök med inrättande av en hatbrottsjour bör därför kunna tjäna som modell för samtliga polismyndigheter. Om detta har också en av mina favoritriksdagsledamöter skrivit en motion. Inom kort kommer du kunna läsa Annika Qarlssons (c) förslag via länken här.

måndag 6 oktober 2008

Liam Norbergs förkunnelser

Liam Norberg slår idag ett slag för kärnfamiljen och den kristna tron på Sidan 4 i Expressen. Vid en ytlig betraktelse kan budskapet uppfattas som rätt sympatiskt - barns rätt till trygga uppväxtförhållanden som garant för att inte hamna snett i livet. Men snart nog kommer eftersmaken. Framförallt känner jag obehag över de underförstådda budskap jag tycker mig ana mellan raderna... Extremhögern lär gnugga händerna av illa dold förtjusning.

Bara kristna familjevärderingar kan bromsa våldspiralen i samhället, anser skådespelaren Liam Norberg.

"Vi måste tillbaka till ett samhälle som grundas på kärnfamiljen, äktenskapet och tryggheten.


Därför är jag oroad över att svenska politiker och makthavare nu vänder sig ifrån det fundament som Sverige en gång byggdes av: Den trygga familjen, som också är den kristna kärlekens fundament.


När den grunden tas bort skapas det tomrummet som vi ser sprida sig som ett virus i Sverige. Det är detta tomrum som är roten till allt våld och allt utanförskap, till all mänsklig ondska."


Exakt vari den politiska nedmonteringen av (kärn-)familjen består får läsaren gissa själv. En inte alltför långsökt slutsats är väl att det är införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning som åsyftas. Därmed insinueras också att "regnbågsbarn" skulle vara otryggare än andra och att samkönade relationer utgör all ondskas moder. Det är helt i linje med hur tokpastor Phelps i USA brukar predika...

Jag ogillar också skarpt betoningen av den kristna värdegrunden som allena saligrådande. Vare sig du anser dig vara kristen, bekänner dig till någon annan religion eller ingen alls är jag fullständigt övertygad om att du har förmågan att förmedla kärlek och trygghet till din familj. Den Norbergska retoriken riskerar dessvärre bara underblåsa den islamofobi som redan finns i vårt samhälle.

söndag 5 oktober 2008

Homofobi i norrBäst som jag firade med RFSL Kristianstad inträffade ännu ett överfall mot en av våra avdelningar. Just Kristianstad drabbades för övrigt extra hårt för ett par år sedan då ett gäng med nynassar tog sig in i deras lokal.

I natt attackerades RFSL Nord. Att polisen - trots utlöst övefallslarm - inte kom till platsen förrän efter en halvtimme kan inte betecknas som annat än skandalöst. Återigen påvisar det behovet av ökad kompetens och resurser kring hatbrott inom rättsväsendet.

Jimmy Stenman, ordförande i RFSl Nord, skriver:

"Attentat på RFSL Nords lokal natten mot söndag 4/10.

Under natten till söndag inträffade ett attantat på RFSL Nords lokal i Piteå. Vid upprepade tillfällen kastades blomkrukor från uteserveringen mot föreningens fönster, var av ett krossades in mot föreningslokalen. Vandalerna begav sig sedan mot föreningens bil där man gjorde tappra försök att krossa vindrutan som man dock misslyckades med. Backspegeln bröts av och båda framljusen demolerades. Vandalerna lämnade även karosskador på motorhuven innan de begav sig springande upp mot Rådhustorget.

Denna kväll hade RFSL Nord hållt medlemsfest i föreningslokalen och även konstvernissage. Detta var också dagen innan söndagens Cafépremiär i samma lokal. Det dröjde ca 50 minuter innan polis dök upp på platsen. ”Detta är naturligt vis orimligt när överfallslarmen aktiverades. Vi kan bara konstatera att det var tur att gästerna inte längre var kvar. Sådana här skändliga och moraliska bottennapp av brott kan vi aldrig tolerera” säger RFSL ungdom Nords ordförande Mikael Holmgren.

”Vem tror dom att dom kan skrämma? De kan ge sig på mig, de kan ge sig på min egendom, de kan ge sig på föreningens egendom, men de kan aldrig ge sig på min stolthet, min kärlek och min gnista” säger Micke. ”Jag kan inte annat än ta avstånd från en sådan här handling och uppmana allmänheten till att göra det samma!
”Café23 öppnar dock som planerat på söndagen den 5/10 och håller öppet söndagar samt måndagar 15.00-24.00. Varmt välkommen” säger Micke också.

”Attentatet visar att RFSL Nords projekt ett bättre hbt-Norrland med information i skolan behövs ännu mer.Skolan och kommunerna måste skapa bättre förutsättningar för information och verksamhet kring HBT-frågorna samt mänskliga rättigheter” säger RFSL Nords ordförande JimmyStenman.”Det är brist på kunskap som alltid ligger bakom dessa typer av Hat-brott. Kommunerna har ett mycket stort ansvar som man har svårt att hantera.
Polisen i Piteå tog under natten mot söndag två ynglingar i förvar som misstänks för brottet."

Gårdsförsäljning - JA TACK!

I flera tidigare inlägg har jag argumenterat för att Systembolagets monopol måste brytas upp. Ett första steg vore att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat vin (och för den delen andra produkter). Nu tycks även regeringen vara inne på denna linje. Läs gärna Sydsvenskans utmärkta reportage här. Själv kommer jag köpa min första flaska hos Grythyttan Vin.

Kristianstadfestligheter

Gårdagkvällen blev precis så trevlig som jag hoppats! RFSL Kristianstad gjorde verkligen ett kanonjobb för att få till ett bra 15-årsfirande. All heder - TACK! Avdelningarna är verkligen RFSL:s själ.


Nyss avgångne landshövdingen i Blekinge, Ingegerd Wernersson, tittade förbi. Här tillsammans med Andrea, avdelningens ordförande.


Blandade uppträdanden.

lördag 4 oktober 2008

Falis lördagstips

Jag sitter just nu på tåget till Skåne och tar igen lite förlorad nätaktivitet från tidigare i veckan. Förhoppningsvis ska jag hinna skriva ett motionsunderlag också... Trevlig helg, allesammans!

Evenemangstips 1
Ikväll firar RFSL Kristianstad sitt 15-årsjubileum. GRATTIS säger jag och hoppas på en riktigt trevlig festkväll!

Evenemangstips 2
Just nu avgörs VM i Gotlandsdricka på. Mästare koras årligen och tävlingen är förstås rejält prestigefylld. Finns du på ön kan en cykeltur till Pensionat Holmhällar på Sudret säkert vara värd besväret! Mer om gotländska delikatesser kan man läsa om här.

Äktenskapstips
Centerns uppfattning om könsneutrala äktenskap ligger fast! Läs gärna partisekreterare Anders Flankings blogginlägg i ämnet.

fredag 3 oktober 2008

Tolgfors kan!

Falis fredagstips kommer bli ett lördagstips. Intill dess får ni hålla till godo med Tolgfors...

Ur dagens pressmeddelande:

- Karaktären på de internationella insatserna har över tiden förändrats. Soldaterna måste vara bättre rustade både före, under och efter en insats.

- Att delta i en internationell insats är en altruistisk handling. De som deltar tar risker för att värna andras säkerhet och för att främja Sveriges intressen. Det finns anledning till djup erkänsla mot dem som deltar.

- Jag delar utredarens bedömning att vi ska gå ifrån dagens uppdelning i en särskild utlandsstyrka och en nationell insatsorganisation. Samma förband ska vara tillgängliga för insatser nationellt och internationellt. Dagens uppdelning kostar pengar och leder till olika kravställningar, olika anställningsförhållanden, otydliga befäls- och ansvarsförhållanden och bristande planerbarhet.

- Internationella insatser handlar om att sprida de värderingar Sverige står för. I detta ligger att soldater är rätt utbildade. Utredningen har identifierat samma behov som regeringen av att stärka utbildningen före insats. Den enskilde soldaten som deltar i internationella insatser ska inte behöva känna sig eller sitt arbete ifrågasatt, utan med hjälp av rutiner och regler ha fullt stöd för att agera.

BRA!

torsdag 2 oktober 2008

Ovärdigt trixande med ord

"Giftermål" eller "äktenskap"? Spelar ordvalet någon roll? Ja, uppenbart är det så eftersom denna kompromissdiskussion just nu förs i regeringskansliet. Allt för att säkra en proposition om könsneutrala äktenskap (om det nu får kallas så...?).

Syftet må vara gott. En ickedsikriminerande lagstiftning är det överordnade målet. Likväl är det här en typ av fråga som lämpar sig sällsynt illa för förhandling och kompromiss. Menar man allvar med alla människors lika rättigheter - även när det gäller sexuell läggning - då ska man inte börja trixa med ord.

Motståndarsidans utgångspunkt är förstås att få tolkningsföreträde till ordet "äktenskap" och därmed utläsa det som ett förbund mellan man och kvinna. Kort sagt; man vill fortsätta att göra skillnad. Även om det inte får någon juridisk betydelse, utan enbart retorisk, så vore det en synnerligen olycklig signaleffekt.

Enligt min mening har Sverige också ett vidare ansvar. Vi betraktas som ett föregångsland när det gäller hbt-personers rättigheter. Det gäller i Europa och det gäller i världen. I flertalet länder är partnerskap för homosexuella fortfarande en utopi och bara i sex länder (Kanada, Sydafrika, Spanien, Holland, Belgien och Norge) är det möjligt att ingå samkönade äktenskap. Att nationen Sverige vacklar och snubblar på orden kommer enbart ge näring åt de religiösa krafter som håller emot en hbt-vänlig utveckling i vår omvärld.

I grunden vore lösningen att frikoppla stat och religion när det gäller att förrätta vigslar - oavsett kön på de som gifter sig. Om detta har jag bloggat tidigare. Men nu är vi inte där. Då är den enda rimliga lösningen att följa det utredningsförslag som finns och som dessutom remissbehandlats grundligt.

Jag vädjar därför till kloka alliansvänner, bl a Johan Linander (c), att inte falla till föga för kristdemokratisk ultimatumtaktik. Våga vara ideologiskt trogna!

onsdag 1 oktober 2008

Ulvskog MOT Bryssel

Sossarna siktar på att göra Ulvskog till lokomotiv i valet till Europarlamentet. Därmed tar man inte precis klivet in i expresstågseran utan satsar snarare på ett trött gammalt museilok från smalspårets tid...

Ulvskog har byggt sin politiska gärning på att vara MOT det mesta - inte minst EU och EMU. Och nu är hon alltså på väg mot Bryssel... Som allianssympatisör borde jag möjligen känna viss (skade-)glädje. Men det är svårt. Att vårt största riksdagsparti inte har mer framåtsyftande tankar kring EU-samarbetet känns oerhört beklämmande.

Ett av motiven för valet sägs vara att Ulvskog är särskilt lämpad att ta kampen MOT sverigedemokrater och junilistananhängare. Det må vara lovvärt men jag tror inte för en sekund att Ulvskog kommer vinna särskilt många debatter mot Åkesson-Wibe & co. Dels tror jag Ulvskog riskerar att förstärka bilden av Eliten vs Folket. Dels tycker de besvärande lika i sin skeptiska inställning till EU. Varför då inte rösta på det parti (=sd eller jl) som är allra mest skeptiskt...?