måndag 22 februari 2010

Hushållsnära förnuft

Miljöpartiet uppges ha svängt och vill inte längre slopa hushållsnära tjänster efter ett eventuellt regeringsskifte. Det är bra - och logiskt. Mp har historiskt sett brukat värna småföretag och en mera öppen och flexibel arbetsmarknad. Då är det betydligt mindre logiskt hur Mp hamnat i knäet på S och i samma lag som V. Säkrare garant för att varje idé om en vitalisering av arbetsmarknadens villkor kommer att motarbetas är svår att tänka sig.

Skatteavdraget för hushållsnära tjänster är på god väg att bli en succé. Över 11000 människor har hittills fått möjlighet till försörjning. Många av dem kommer från arbetslöshet. Farhågorna om skattesubventionerad lyxverksamhet för höginskomsttagare har också kommit på skam. Bilden av köpare är betydligt bredare än så. Det som hänt är att allt fler - med olika inkomst och livssituation - fått möjlighet till avlastning i hemmet. Och den vita tjänstesektorn har växt.

Just tjänstesektorn är en nyckel till framtiden. Politikens uppdrag är att se och bejaka detta. Låt oss därför slå fast att de hushållsnära tjänsterna kommit för att stanna - och utvecklas. Här kan Mp spela en roll för att säkra långsiktigt stabila villkor genom en blocköverskridande överenskommelse. Är man beredd att ta det ansvaret?

1 kommentar:

Anonym sa...

Enligt Almega jobbar upp till 11.000 personer med hushållsnära tjänster (enligt en strikt nationalekonomisk modell, det är tydligen mycket osäkert hur många som arbetar inom sektorn). Uppskattningarna om hur många av dessa som har fått jobb genom RUT varierar, vad jag har lyckats läsa mig till, mellan 1.000 och 5.500 personer. För en kostnad om cirka en miljard kronor är det tämligen dyra jobb. Särskilt satt i relation till vad en extra miljard skulle kunna innebära inom vård, skola eller omsorg.

Vad jag förstår jobbar cirka 100.000 människor mindre inom offentlig sektor idag jämfört med för fyra år sedan. Det krävs många RUT-jobb för att uppväga ett sådant tapp på arbetsmarknaden. Men det kanske trots allt är viktigt att omdirigera på arbetsmarknaden; från barnomsorg, sjukvård, skola etc till städjobb i hemmen?

/ Fredrik