torsdag 15 april 2010

Försvarsministern bjuder inÄven jag medverkar och kommer tala om praktiska erfarenheter från fältet i Afghanistan. Det går garanterat bra att efteranmäla sig ytterligare någon dag framåt. Väl mött!

Ur inbjudan:

Försvarsdepartementet bjuder in till seminarium om arbetet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och efterföljande resolutioner inom försvars- och krisberedskapsområdena.

Sedan resolutionens tillkomst år 2000 har Försvarsmakten och MSB arbetat intensivt med införandet av jämställdhets-perspektivet i den dagliga verksamheten. Numera är det en naturlig del av både planering och genomförande, såväl på hemmaplan som i insatser internationellt. Kvinnor i konflikt- eller krishärdar får stöd och verktyg för att stärka sin ställning. Därigenom kan de aktivt delta i fredsprocesser och fredsbyggande och bidra till återuppbyggnaden av samhället.

Med anledning av 10-årsjubiléet av resolutionen bjuder försvarsminister Sten Tolgfors in till en inspirerande förmiddag med diskussioner om mål, arbetssätt, resultat och vägen framåt.

Huvudtalare: försvarsminister Sten Tolgfors, ÖB Sverker Göranson och Maja Herstad, gender advisor på MSB.

Varmt välkommen!

Datum: 21 april
Tid: 09.00-11.30
Lokal: Regeringskansliet, Mäster Samuelssgatan 70, Aulan

Anmälan görs senast den 15 april till Mona Boholm, Försvarsdepartementet
Tel: 08-405 20 67
E-mail: mona.boholm@defence.ministry.se

Inga kommentarer: