torsdag 4 augusti 2011

Annorlunda uppdrag

Jag är nu ca 35 mil sydost om Malakal, en sträcka som tillryggalagts över två dagar med båt. Jag, Wallace - en kollega från Zambia - och en lokaltolk utgör en liten del av en större operation som syftar till att stävja stamrelaterat våld i området. Ännu så länge är vi under tilltransport men vi beräknas vara fullt operativa inom några dagar. Det är en annorlunda – och positiv - upplevelse på många sätt. Dels för att vi är långt utanför vårt ordinarie ansvarsområde, dels för att vi stannar kvar så länge. Nedan delar jag med mig av några bilder från den hittillsvarande resan, betydligt fler bidrag kommer efter hand.


Ett av få depåstopp. Våra bangladeshiska flottister är muslimer och fastar. Det påverkar även mina matvanor en smula (frukost/middag kl 04.30 i morse, exempelvis…). Icke förty fanns en del enklare lunchförtäring att tillgå och det visade sig även räcka…


… till några av de nyfikna bybor som strax mötte upp. Spontana möten är härliga möten!


Vi slog nattkvarter i en by som heter Chuil. Seden bjuder förstås att man frågar om lov och vi togs mycket väl emot.


Representanter för Sydsudans framtid.


Vårt moderfartyg, the Support Vessel, har anlänt och det görs klart för kvällen. Interiörbilder? Ja, de kommer så småningom. Om det finns plats för att plåta, det vill säga… En ubåt av Gotlandsklass känns rymlig i jämförelse med vad vi invändigt har att göra med här. Och inne måste du vara, åtminstone under dygnets mörka timmar. Annars äter myggen fullständigt upp dig…

Inga kommentarer: