onsdag 28 oktober 2009

Butiksinvigningen - del 2(4)

Här följer lite fler bilder från den formella delen av måndagens ceremoni.En del av åhörarskaran samlad på marknadsområdet.Kvinnor i glatt samspråk framför de nya butikerna.Musikalisk närbild. Bland annat framfördes den mycket vackra Afghanska nationalsången.Spontant tal av Sayed, Chef för Department of Trade and Commerce i Balkhprovinsen.Jag och Tommi i samspråk med Sayed efter invigningen och stolta bärare av var sin Chapan.

Inga kommentarer: