fredag 30 oktober 2009

Butiksinvigningen - del 4(4)

Vägen fram till måndagens invigning har inte varit helt rak. Idén till butikerna föddes för drygt ett år sedan och ärvdes av FS16. Under vårvintern jobbade min företrädare febrilt med att få de rätta besluten på plats men det subtila motståndet visade sig svårt att bryta...

Det tog mig ytterligare ett par månader av förankringsarbete innan ett positivt beslut kunde fattas. Då befinner vi oss tidsmässigt i slutet av juli och det första spadtaget kan äntligen tas!Slutet av juli - OCH september, skulle det sedermera visa sig...: Grunden är lagd.Början av augusti: Två moderna containrar har kommit på plats och arbetet förefaller flyta fint.Slutet av augusti: Så gott som klart, bara elinstallationer kvarstår...

... trodde vi. I september blir vi emellertid berörda av en uppseglande kontraktstvist om leveransen av de nya containrarna. De är betydligt fler till antalet än bara dessa två och diskussionerna förs långt över våra huvuden. Raskt fattar vi därför beslut om att byta ut containrarna till en annan modell. Allt som är byggt rivs och kvar finns bara betongbottenplattorna...Slutet av september: Nya - fast äldre - containrar har letats fram (TACK Kent!) och återuppbyggnadsarbete pågår. Till sist får vi också elarbetena gjorda och damerna kan börja flytta in i mitten av oktober.24 oktober, två dagar före invigningen. Fint, eller hur? Från min horisont var det definitivt värt allt slit!

Inga kommentarer: