fredag 13 augusti 2010

Finfin draghjälp

LO kastar sig nu in i valrörelsen... Det är rätt bra, tycker jag. Med det begränsade förtroendekapital som LO numera har kommer det att bli finfin draghjälp för Alliansen!

För övrigt anser jag att LO-ledningens nostalgiska längtan tillbaka till kollektivanslutningens tid är direkt kontraproduktiv för medlemmarna. Varje facklig organisation har allt att vinna på partipolitisk obundenhet. Det gäller oavsett vilket förbund/centralorganisation eller parti vi talar om.

Min uppmaning till LO-medlemmar blir därför: Rösta efter övertygelse (så klart!) men se er om efter en facklig organisation med trovärdighet!

Inga kommentarer: