måndag 16 augusti 2010

Låt RUT bli butler!

Socialdemokraternas inställning till tjänstesektorn är minst sagt ambivalent. RUT-avdraget bekämpas med näbbar och klor medan ROT-avdrag för hantverkstjänster anses OK. Och så idag kommer det tunga ideologiska beskedet: Jämtin & Batljan vill införa butlers i tunnelbanan! Det krävs inte någon större mängd poäng i genusvetenskap för att se den gemensamma nämnaren här...

Hur reformen ska finansieras framgår förstås inte, annat än att det ska ske genom "politisk vilja, mod och ledarskap". Faktum kvarstår ändå; det man vill kunna erbjuda någon miljon stockholmare vill man förvägra alla bortom SL-land. Var finns logiken i det?

Är då möjlighet till hjälp med vardagstjänster i kollektivtrafiken en dålig idé? Nej, absolut inte. Däremot bör den tas om hand och utvecklas av företagare, inte av politiker. Och låt RUT leva!

1 kommentar:

Daniel (minioren från Värmland) sa...

Instämmer till fullo. Det kommer onekligen att krävas väldigt mycket politisk vilja, mod och ledarskap för att bygga ut en tunnebana i Värmland! För visst vill väl våra socialdemokratiska vänner säkerställa att denna service finns tillgänglig i hela vårt avlånga land?

Detta känns som ett mycket missriktat försök att kompensera ett borttag av RUT. Jag kan tänka mig att många röda väljare satte morgonkaffet i halsen när de läste vad deras partivänner kommit fram till.

Lägg mer krut på RUT - utan prut! Slut!