lördag 29 maj 2010

Obama levererar!

Jag har tillbringat arbetsveckan i Bryssel. "Gender Perspectives in NATO" stod på programmet och det är verkligen bra drag under de galoscherna nu! Äntligen, får man väl tillägga, eftersom vi i år faktiskt firar 10-årsjubiléet av FN-resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

På det säkerhetspolitiska området har det också hänt andra riktigt bra saker de senaste dagarna. President Obama har presenterat USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin som gör upp med företrädarens idé om offensiv krigföring i förebyggande syfte. Det är en viktig förändring. För hela det internationella samfundets trovärdighet är det helt centralt att även stormakten USA bekänner sig till folkrättsliga principer.

En annan riktigt god och efterlängtad nyhet från USA är att representanthuset i torsdags natt röstade JA till att häva förbudet mot öppet homosexuella i det amerikanska försvaret. "Don't Ask, Dont't Tell" kom till 1993 och har under årens lopp lett till smärtsamma avsked för mer än 13000 officerare och soldater. Nu återstår "bara" senatsbehandling och därefter Obamas namnteckning innan lagen en gång för alla kan förpassas till historiens skräphög!

Inga kommentarer: