fredag 21 maj 2010

Soldater ska tjäna bra!

Jag har sagt det innan och jag säger det igen: Skattebefria våra soldater i utlandstjänst!

Det är förvisso inte helt lätt att jämföra löner länder emellan. Men den studie som Berlingske Tidende refererar till kan förhoppningsvis bidra till en konstruktiv diskussion kring svenska soldaters villkor vid utlandstjänstgöring. En rejäl uppvärdering krävs - och glädjande nog är vi flera som delar denna åsikt!

Inga kommentarer: