måndag 3 maj 2010

Skattechock och internationell isolering

När Göran Persson-wannaben Thomas Östros får fritt spelrum tappar sossarna greppet helt. Presentationen av oppositionens hjälpligt ihopsnickrade skuggbudget visar med all önskvärd tydlighet att ansvarslös vänsterpopulism är deras väg bakåt.

Det börjar redan bli svårt att nämna en skatt som inte ska höjas. Och RUT-avdraget ska avskaffas (men ROT-avdraget behållas - logiskt?). På vilket sätt dessa åtgärder är tänkta att främja köpkraft, entreprenörskap och framtidstro är djupt oklart.

Till detta kommer en favorit i repris från den Perssonska eran: budgetregulatorn försvaret ska spara ytterligare 2 miljarder kronor, bland annat på internationella insatser. Det väcker frågor. Försvarsmakten har över en tioårsperiod genomfört mycket stora rationaliseringar och flera förmågor är idag på en kritisk nivå. En osthyvelsmodell på motsvarande 5% är därför helt orealistisk. Då kvarstår i praktiken två handlingsalternativ:

1) Att helt avstå från militära bidrag i FN-insatser
2) Att avveckla ett eller flera större vapensystem (förmågor)

Det förstnämnda kommer göra vårt land till en klent respekterad pratmaskin i det internationella samfundets ögon och öron. Det sistnämnda kommer innebära ett avancerat risktagande eller ökat beroende av exempelvis NATO. Även om NATO-tanken inte skrämmer just mig tvivlar jag på att det är vad vänsterkartellen de facto vill bidra till...

Jag misstänker därför att man förbereder för att snabbt avbryta insatsen i Afghanistan, vad än s-kongressen må ha sagt i höstas. Det vore i så fall ett rejält svek mot det afghanska folket. Och kortsiktigt också mot de tusentals soldater och deras anhöriga som gjort självuppoffrande insatser i fredens tjänst.

Summa summarum: vänstersidans bidrags-Sverige ska finansieras genom skattechock och internationell isolering. Det är en utveckling som åtminstone jag inte vill se!

Inga kommentarer: