torsdag 25 september 2008

Females in front

Igår kväll arrangerade Centerpartiet i Stockholms län en utfrågning av kandidater till Europaparlamentsvalet den 7 juni. Jag står till förfogande och satt därför i panelen. Klart inspirerande!

Jämställdhet är en av de frågor som verkligen engagerar och driver mig. Det är därför en självklarhet för mig att stödja uppropet "Females in front" vars målsättning är att få fler kvinnor på ledande positioner i EU. Att internt leva upp till de ideal vi säger oss företräda är förstås helt centralt för trovärdigheten utåt.

Närmast på tur (givet att Lissabonfördraget antas - vilket jag hoppas!) är tillsättandet av posterna som ordförande för det Europeiska rådet, hög representant för utrikes- och säkerhetspolitiken samt ny talman i parlamentet och ordförande i kommissionen.

Att ingen kvinna på allvar lyfts fram som kandidat till något av uppdragen är pinsamt. Skriv på uppropet du också!! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Inga kommentarer: