torsdag 11 september 2008

Klokt vårdval i Stockholm

Även landstinget i Stockholms län har nu beslutat att papperslösa ska ha rätt till akut och omedelbart nödvändig vård. Det är bra - och borde förstås vara en självklarhet överallt!

Sedan tidigare har landstinget i Jönköping och Region Skåne fattat motsvarande beslut. Samtliga tre landsting/regioner leds av en alliansmajoritet.

Vilket (s)-landsting blir först ut?

Inga kommentarer: