måndag 29 september 2008

Fräscht om äktenskapet

RFSU:s generalsekreterare, Åsa Regnér, föreslår på debattplats idag att religiösa samfund ska fråntas sin vigselrätt. Istället förespråkas en civilrättslig registrering för alla.

Jag delar den uppfattningen till fullo. Kyrkan bör hållas skild från staten och därmed ska man inte heller ägna sig åt myndighetsutövning (som ju en vigsel faktiskt handlar om i juridisk mening). Just en sådan ordning tillämpas också i flera länder, däribland Spanien.

Jag har svårt att se en enskild lösning som på ett bättre sätt tillgodoser såväl religionsfriheten som rätten till ickediskriminering. Dessvärre befarar jag att det ändå lär dröja innan tiden är mogen att ta detta grepp. Intill dess får vi låta oss nöja med det förslag om könsneutralt äktenskap som regeringen presenterar senare i höst. Det blir i alla fall ett stort steg i rätt riktning.

Inga kommentarer: