onsdag 1 oktober 2008

Ulvskog MOT Bryssel

Sossarna siktar på att göra Ulvskog till lokomotiv i valet till Europarlamentet. Därmed tar man inte precis klivet in i expresstågseran utan satsar snarare på ett trött gammalt museilok från smalspårets tid...

Ulvskog har byggt sin politiska gärning på att vara MOT det mesta - inte minst EU och EMU. Och nu är hon alltså på väg mot Bryssel... Som allianssympatisör borde jag möjligen känna viss (skade-)glädje. Men det är svårt. Att vårt största riksdagsparti inte har mer framåtsyftande tankar kring EU-samarbetet känns oerhört beklämmande.

Ett av motiven för valet sägs vara att Ulvskog är särskilt lämpad att ta kampen MOT sverigedemokrater och junilistananhängare. Det må vara lovvärt men jag tror inte för en sekund att Ulvskog kommer vinna särskilt många debatter mot Åkesson-Wibe & co. Dels tror jag Ulvskog riskerar att förstärka bilden av Eliten vs Folket. Dels tycker de besvärande lika i sin skeptiska inställning till EU. Varför då inte rösta på det parti (=sd eller jl) som är allra mest skeptiskt...?

1 kommentar:

Tobias sa...

Bra, Krister Fahlstedt. För en gångs skull håller jag med dig. Valet av kommunisten Ulvskog till sd-motståndare var ett stort klavertramp av SAP. Eller som Eskilstuna-Kuriren sammanfattar det:

"Det kan tyckas lite märkligt att socialdemokraterna väljer att föra fram en EU-motståndare som första namn. Partiet är ju numera varmt EU-vänligt. Kanske är det valtaktik som ligger bakom. Förhoppningen torde i så fall vara att genom Ulvskog locka de EU-kritiska socialdemokratiska väljarna.

Det kan fungera, men lär säkert bara gälla den grupp EU-skeptiker som annars skulle ha gått till vänster om socialdemokraterna och röstat på vänsterpartiet. De som på grund av sin skepsis hellre röstat på junilistan eller sverigedemokraterna, lär säkert fortfarande göra det. En tidigare marxist-leninist är inte det självklara valet för en EU-kritisk socialdemokrat."