fredag 22 maj 2009

Bakläxa!

Flyktingfamiljen i Hällefors fick betala 4000 kr mer i hyra än tidigare hyresgäster. Ökade omkostnader för sophantering och vattenförbrukning angavs som skäl. Eller som hyresvärden också uttryckt sig:

– De bor väl på ett annat sätt i länderna de kommer ifrån. En skattebetalare tar hand om sina skador själva när de flyttar. Flyktingar har inte några pengar.

DO har drivit fallet som nu avgjorts i Örebro tingsrätt. Där har man på något underligt vis kommit fram till att saken inte kan prövas som diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eftersom det i stället handlat om personernas flyktingstatus... Det känns helt befängt! Jag har all respekt för juridiken men någonstans måste det också ske en koppling till sunt förnuft, lagens andemening och allmänt rättsmedvetande!

Fallet har prövats utifrån 2003 års lagstiftning. I den nya diskrimineringslag som gäller från årsskiftet är denna semantiska tolkningsfråga undanröjd. Så mycket tydligare kan inte samhällets signaler bli men det väljer tingsrätten uppenbarligen att bortse ifrån.

Flyktingfamiljen i Hällefors förtjänar upprättelse. Diskriminering är per definition ett brott mot mänskliga rättigheter och måste därmed kosta. Jag hoppas innerligt att DO och de drabbade orkar driva fallet vidare till en högre och mer klarsynt instans!

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är ju hyresregleringen som är roten till hela problemet. Tanken att myndighetspersoner ska sitta och bestämma vilken hyra jag ska betala ig dig är ju absurd och vettlös. Sovjetunionen lever kvar på många håll - men i Sverige numera....