tisdag 26 maj 2009

EU med dörren öppen mot resten av världen

Från qx.se:

QX kontaktade nio öppna HBT-personer som står på partiernas EU-vallistor. Ingen av dem står på direkt valbar plats, men personkryssen kommer ha större betydelse i EU-valet än i det svenska riksdagsvalet. Valet pågår just nu genom poströstning och den 7 juni öppnar vallokalerna.
De tre frågor vi bad kandidaterna till EU-parlamentet att svara på var:
1. • Varför skall man rösta i EU-valet?
2. • Vilka frågor går du till val på i detta EU-val?
3. • Vilka HBT-frågor tycker du är viktigast att driva i EU?


Mina svar:

1. Möjligheten att rösta är en demokratisk grundbult som vi bör vårda och inte ta för given. Dessutom spelar varje röst roll i vägvalet mellan ett mer öppet eller mer protektionistiskt EU.

2. Jag vill se ett EU med dörren öppen mot resten av världen. De frågor jag brinner för är frihet, mänskliga rättigheter och ett stärkt samarbete för fred och säkerhet. Europas förenta krafter kan göra verklig skillnad!

3. Partnerskap eller äktenskap mellan personer av samma kön som ingåtts i ett EU-land ska automatiskt erkännas av övriga medlemsstater!
- Kännbara sanktioner måste tillämpas för länder som systematiskt kränker yttrande- och mötesfrihet i samband med exempelvis Pride-arrangemang!
- Hbt-frågor måste bli synliga i EU:s utrikespolitiska arbete! Ett första viktigt steg är att ställa sig bakom de så kallade Yogyakartaprinciperna.


Stöd gärna min kandidatur genom att gå med i FB-gruppen Fahlstedt for Europe.

Inga kommentarer: