fredag 29 maj 2009

Peacekeepers Day

Idag uppmärksammas Peacekeepers Day världen över. I somliga länder mer, i andra mindre... Dagen instiftades av FN 2002 och syftar till att hedra de som deltar i internationella insatser och högtidlighålla minnet av dem som omkommit i fredens tjänst.

Sverige har för närvarande ca 850 utlandsstationerade soldater. Vi finns i huvudsak i Afghanistan, Kosovo och sedan några veckor till sjöss utanför Somalias kust. Regeringens ambition är att fördubbla denna numerär.

Det är bra, men vad som saknas är en betydligt starkare förankring av det uppdrag som våra kvinnor och män i uniform har att utföra i konfliktområden världen över. Många gör stora personliga uppoffringar och tillvaron är förstås inte riskfri. Den krassa verkligheten är att skador och dödsfall kommer att ske.

För att kunna prestera sitt bästa under dessa komplexa förutsättningar gäller det att uppbackningen hemifrån är total - i såväl goda som tuffa tider. Häri ligger en stor politisk utmaning som måste höjas över inrikespolitiskt poängplockeri. En bra början vore representation från samtliga riksdagspartier under dagens ceremoni vid FN-minnesmärket utanför Sjöhistoriska. Välkomna dit kl 14.00!

Inga kommentarer: