torsdag 7 maj 2009

Afghanistan - Örebro - Bryssel

Idag inleds centerstämman i Örebro och jag skulle förstås gärna ha varit med där. Men Afghanistan - där jag just nu befinner mig - är lite för långt borta... Åtminstone geografiskt.

I tanken är avståndet betydligt kortare. Mitt nuvarande uppdrag handlar om fred och säkerhet med ett särskilt fokus på kvinnor och barn. Det är frågor som sammanfaller helt med mina politiska drivkrafter.

Idag är det också exakt en månad kvar till EP-valet. Delar du min vision om ett EU med dörren öppen mot resten av världen? Där frihet, mänskliga rättigheter och vår gemensamma säkerhet är ledstjärnorna. Kryssa i så fall nummer 15 till Bryssel den 7 juni!

För övrigt gläds jag med att den tjeckiska senaten sagt JA till Lissabonfördraget. Ju förr vi får det på plats, desto bättre. Inte minst skapar det förutsättningar för en starkare utrikespolitisk röst som EU så väl behöver.

Inga kommentarer: