fredag 8 augusti 2008

Krig och fred

Idag invigs OS i Kina med pompa och ståt (och förstås en del protester). Det rent sportsliga intresserar mig måttligt men jag sympatiserar starkt med spelens signum - idrott som ett medel för försoning och fredlig samexistens.

Paradoxalt nog riskerar samtidigt - och på samma kontinent - ett fullskaligt krig att bryta ut mellan Ryssland och Georgien. Makten att undvika det vilar nu tungt i händerna på det ryska ledarskapet. Hos mig väcks också frågor om vem som styr egentligen... I medierna är det Putin som träder fram med hot om vedergällning. Mig veterligt är det presidenten som är högsta militära beslutsfattare i Ryssland. Den posten innehas sedan några månader tillbaka av Dmitrij Medvedev. Dags att sluta gå i Putins ledband?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Medviediev är omgärdad av KGB folk, han skulle behöva byta uta allihopa---omöjligt,
Polen kommer stödja militärt Georgien, som alltid under parollen : "för eran och vår frihet"

Anonym sa...

Om Polen skulle gå in och stödja Georgien militärt har vi väl en direkt väpnad konflikt NATO-Ryssland, eftersom Polen är med i NATO? Var kommer uppgifterna om att Polen skulle stödja militärt ifrån? Jag tycker det låter osannolikt. Det skulle ju få oerhörda konsekvenser. Har sen Polen verkligen de militära resurserna för att genomföra en aktion i Georgien eller att anfalla Ryssland? Skulle verkligen NATO gå in och backa upp Polen i det läget, om de agerar utan godkännande?

Medvedev är väl en marionett, det är nog fortfarande Putte som styr...