fredag 29 augusti 2008

Alla ÖB:s män

Idag meddelades att det blir byte på GD-posten i Försvarsmakten. Marie Hafström går till nya uppgifter i regeringskansliet och efterträds av Ulf Bengtsson som närmast kommer från finansdepartementet.

Därmed är också könsfördelningen "återställd" i försvarsmaktsledningen (FML)... Samtliga 11 FML-ledamöter är nu män. Det torde vara ett svårslaget rekord bland statliga myndigheter.

Oaktat det önskar jag både Marie och Ulf all lycka till i deras kommande uppdrag!

Inga kommentarer: