lördag 9 augusti 2008

Rätt tänkt om EU

På SvD:s Brännpunkt idag redogör Cecilia Malmström (fp) för regeringens syn på EU:s långtidsbudget. Politik är inte bara att vilja utan också att prioritera och jag anser att Malmström träffar oerhört rätt.

"Regeringen anser att EU:s budget ska bygga på ett antal grundläggande principer. [...] Vi har insett klimatförändringarnas allvar. Behovet av gemensam forskning har ökat. Efterfrågan på internationella insatser från EU har blivit större. Den organiserade brottsligheten och människohandeln trotsar alla nationsgränser."

Något oroväckande är tolkningen att miljö- och klimatområdet främst hänvisas till gemensam lagstiftning. Min bestämda uppfattning är att det behövs EU-pengar även där. Men på det stora hela tycker jag det är utmärkt att regeringen så tydligt lyfter fram dessa 4 områden som prioriterade för det framtida EU-samarbetet.

EU:s jordbruks- och regionalpolitik (som idag utgör ca 75% av totalbudgeten) är förlegad och måste i grunden göras om. Malmströms artikel visar på ett bra sätt att hon och regeringen också avser driva den linjen. Personligen tror jag det är en av EU:s verkliga överlevnadsfrågor!

"För att skapa en modern och rättvis budget måste resurser läggas på utgiftsområden som verkligen skapar mervärde för hela unionen. Bara på det viset kan vi också möta medborgarnas krav på utvecklat samarbete.Morgondagens Europa kan inte leva kvar med gårdagens budget."

Så sant som det var sagt. Nu återstår att bygga de goda allianser som krävs för att på sikt kunna skapa en majoritet för den utveckling vi vill se. Motkrafterna är starka.

Inga kommentarer: