söndag 3 augusti 2008

Lägg ett bud!Ännu några timmar går det att lägga ett bud på Värnpliktsrådets bilder och därigenom ge ett bidrag till den ryska soldatmödrakommittén. Gör det!

Inga kommentarer: