lördag 30 augusti 2008

Förbudsivrarna på FHI

DN Debatt idag presenterar Folkhälsoinstitutet en undersökning om våra alkoholvanor. Sammanfattningsvis kan sägas att den totala alkoholkonsumtionen är relativt konstant men att antalet alkoholister ökar.

Det sistnämnda är givetvis att ta på största allvar. Men jag har oerhört svårt för den typ av argumentation som myndigheten för. Mer än halva artikeln utvecklas till en enda lång partsinlaga för ökade förbud. Motboken lurar hela tiden runt hörnet... Några exempel;

"Här har dock utvecklingen gått åt fel håll [...] öppethållandet på både restauranger och systembolagsbutiker har förlängts."

"Det senaste inslaget i denna utveckling var KF:s förslag att starta näthandel med alkohol. [...] KF:s initiativ möjliggjordes av EG-domstolens utslag i det så kallade Rosengrenmålet, som gjorde privatimport via Internet laglig. EG-domstolens utslag var negativt från folkhälsosynpunkt, eftersom det bidrar till att underminera Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol."

"En effekt av att släppa tillverkningsmonopolet är exempelvis att vi nu har ett antal producenter som vill sälja sina alkoholdrycker på tillverkningsställena, så kallad gårdsförsäljning. [...] Ett annat exempel där näringsintresset krockar med det sociala intresset är restaurangpolitiken."

Budskapet är glasklart. Vi som lever i Sverige förstår inte vårt eget bästa och klarar inte av att fatta beslut åt oss själva. Maximala restriktioner är enda lösningen. Jag delar inte dessa slutsatser och blir besviken när de basuneras ut från myndighetshåll. Ansvarsfull alkohol- och drogpolitik är i min värld inte synonym med förbudspolitik.

Systembolaget har med åren arbetat upp en utmärkt service- och kvalitetsnivå. Problemet ligger i monopolstatusen. Jag är helt emot monopol - oavsett motiv - eftersom de utgör en orimlig inskränkning i möjligheten till valfrihet. Ett första logiskt steg vore att tillåta just gårdsförsäljning (vilket jag tidigare bloggat om här). Mången Folkhälsoinstitutsexpert lär sannolikt förvånas över hur de negativa effekterna på folkhälsan helt kommer utebli. Därefter kan vi förhoppningsvis våga gå vidare i slakten av denna heliga men krassliga ko!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vaddå förbudsivrare? De pekar på samband som inte är så svåra att fastställa.
Sedan är det ju den politiska viljan som får visa om man tycker detta är viktigt att lagstifta om. Ditt jobb! Och mitt som väljare.

Själv har jag inga problem med att det blir lite svårare att få tillgång till alkohol om det hjälper mina medmänniskor till ett bättre liv. Det känns faktiskt bra att alkoholen inte är så viktig för mig, att jag är villig att offra andras liv för min möjlighet att kila ner till ICA om hörnet för att få en vinare.

I ett moralperspektiv kan man ju alltid säga att de flesta klarar ju av att hantera alkohol, och därför skall vi ha så få restriktioner som möjligt. Men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan kostnaderna för de människor som inte klarar av alkoholen bli så dyra så de påverkar oss alla. Det gäller alldeles oavsett om den politiska viljan är att vi lämnar alkoholisterna till sitt öde...

Vi förlorar alla på ett intellektuellt sladdrigt, ansvarslöst, populistiskt politiskt frihetstänkande. Alkoholen är ingen central frihetsfråga, i motsats till exempel FRA-lagen.

Krister Fahlstedt sa...

Jag håller med dig. Alkohol är ingen viktig frihetsfråga. Men avskaffande av monopol är det. Jag tror verkligen inte att långtgående restriktioner och förbud är lösningen för att minska alkoholismen.

Läs gärna också föjande blogginlägg i ämnet:

http://blogg.passagen.se/boho42/entry/alkohol