fredag 6 februari 2009

Nationaldag och egenmakt

Idag är en symboliskt viktig dag. Vår samiska ursprungsbefolkning, som vi har all anledning att uppmärksamma och vara stolta över, firar nationaldag. Det blir firande i bland annat Jokkmokk och Stockholm samt förstås också i andra länder med samisk befolkning.

Regeringen presenterade häromdagen en samlad strategi för de nationella minoriteterna. Det är en utmärkt början. Nyamko Sabuni kommenterade på mångfaldsseminariet i Luleå förra fredagen:

- Det är dags för Sverige att ta ansvar för förverkligandet av de nationella minoriteternas rättigheter. En samlad strategi behövs för att möta de nationella minoriteternas behov, öka kunskapen om de nationella minoriteterna och för att förbättra efterlevnaden av Sveriges folkrättsliga förpliktelser. En viktig utgångspunkt för reformarbetet är att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och förutsättningar att bevara och revitalisera sina språk och kulturer.

Mer om nationaldagsfirandet kan man läsa om på Sápmi.

Inga kommentarer: