torsdag 19 februari 2009

Resumé

Men med en stulen laptop och långa kursdagar ute på Livgardet har bloggandet kommit på efterkälken de senaste dagarna. Jag har velat skriva om mycket. Däribland:

... civilutskottets blocköverskridande överenskommelse om könsneutrala äktenskap. Tack för att prestigen lagts åt sidan!
... SAAB-krisen som jag tycker att regeringen balanserar väldigt väl. Gärna stöd och stimulans - men absolut inget skattefinansierat ägande.
... moderaternas integrationsutspel. Jag ogillar starkt förslag som gör skillnad på människor. Ska den fria rörligheten begränsas (vilket jag inte tycker) ska det gälla lika för alla. Flera förslag känns också mer som populism än som reella lösningar på verkliga problem.
... införandet av Sharialagar i delar av Pakistan. Här måste vi reagera!
... Naturvårdsverket som öppnar för viss förvaltningsjakt på varg och järv. Förslaget utgår helt från presumtionen att allmänheten ogillar rovdjur och därför behöver blidkas med avskjutning. Jag delar varken verklighetsbeskrivning eller lösning.

Nu bär det av mot centralen och 06.43-pendeln till Kungsängen.

Inga kommentarer: