onsdag 11 februari 2009

Nynazismens fula tryne

Svenska Motståndsrörelsen har delat ut flygblad till hushåll i Borlänge. Saxat ur deras "manifest":

"Du kanske inte vet det än, men du lever i ett system på väg mot sin undergång. Du lever i ett land där allt vänts upp och ner. Du lever mitt i en döende civilisation. [...] Mångkulturen är ett angrepp på vårt folks kulturella grundvalar, massinvandringen är ett angrepp på vårt folks biologiska fundament. Men det finns de som tänker göra motstånd och det innebär att du står inför omvälvande händelse. Svenska motståndsrörelsen tänker bryta denna utveckling. Vårt folk, vår kultur och dess territorium skall forsvaras. Sverige är svenskarnas land"

"Den sunda kärnfamiljen utgör vårt samhälles grund. Upplösningen av de naturenliga grunderna for det samhälleliga livet måste bekämpas. Regimens stöd till avvikande element och moraliskt förfall skall neutraliseras."

"Genom en kompromisslös politisk kamp skall en nationell regering etableras. Denna regering, bildad av Svenska motståndsrörelsen skall återinföra ett traditionellt, och mer auktoritärt, samhällsskick med nationalism och socialism som ideologiska grunder."

Texten får tala för sig själv. Frågan är hur samhället ska ställa sig till organisationer som dessa. Sverige får återkommande FN-kritik för att vi inte lever upp till konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Den säger bland annat att konventionsstaterna skall:

"...olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag."

Jag skulle välkomna en debatt om var gränserna ska gå. Yttrandefriheten är inte absolut. För egen del noterar jag också att det jag och många med mig står för tydligen ska "neutraliseras".

Inga kommentarer: