onsdag 11 februari 2009

Vi behövs i Afghanistan

Stoppa utvisningarna till Afghanistan, kräver Magnus Andersson mot bakgrund av morgonens talibandåd i Kabul.

Jag instämmer. Säkerhetsläget är fortfarande mycket bräckligt och risken att utsättas för alternativa rättsprocesser stor. Därtill är den generella respekten för mänskliga rättigheter låg vilket i synnerhet drabbar kvinnor, barn och homosexuella.

Samtidigt ska sägas att den politiska utvecklingen ändå förefaller gå i rätt riktning. De nationella valen senare i år blir ytterligare en viktig milstolpe i freds- och demokratiseringsprocessen. Att skapa förutsättningar för säkra och öppna val blir därmed en oerhört central uppgift för den internationella ISAF-styrkan i vilken Sverige är en del. Jag ser själv fram emot att få vara på plats under maj-december. Vår närvaro behövs.

Inga kommentarer: