lördag 7 februari 2009

Vårdval Europa

Jag vill se ett ett Europa som är så öppet och inkluderande det överhuvudtaget är möjligt. Det gäller inom unionen såväl som världen utanför. Den fria rörligheten för människor, varor och tjänster är grundfundament som borde vara vägledande för varje politiskt beslut.

Jag gillar därför den idé om ett vårdval Europa som vår toppkandidat Lena Ek presenterat idag. Läs gärna mer här och här.

1 kommentar:

norah4you sa...

Att ha ett vårdval Europa är ett första steg till ett rättvisare samhälle. För det handlar ju inte om offentlig eller privat vård utan om rätten till en snabbare tillfrisknande än i dagens väntekö för alla den dag de behöver vård.