söndag 5 april 2009

Jan-Olov Madeleine Ågren

Kammarrätten har gett Jan-Olov rätt. Han får heta även Madeleine. Skatteverket fortsätter emellertid sin motståndskamp och avser överklaga beslutet till regeringsrätten. Så kan man också förvalta skattebetalarnas pengar...

Det borde vara en självklarhet för vuxna människor att få heta i princip vad man vill. Åtminstone bör inte något så banalt som könsstereotyper tillåtas vara begränsande.

1 kommentar:

Jan-Olov Madeleine Ågren sa...

Skatteverket uttryckte tydligt i sitt överklagande av länsrättsdomen att man egentligen inte bryr sig om vad jag vill heta. Däremot vill man ha klara besked, en tydlig praxis. Länsrätten som godkände min önskan att också heta Madeleine gick emot rådande praxis satt av två kammarrättsdomar från Göteborg 2001. Den kammarrättsdom från Sundsvall som nu fällt innebär att den gamla praxisen utmanas än mer. Men för att sätta ner foten krävs då ett utslag från Regeringsrätten. Så har jag förstått att vårt rättssystem fungerar ...