fredag 3 april 2009

Grattis, NATO!

Idag blir det pukor och fanfarer i Strasbourg när försvarsalliansen NATO fyller 60 år. Grattis, säger jag!

Sverige har sedan länge ett mycket nära samarbete med NATO inom ramen för PfP - Partnership for Peace. Båda de stora utlandsinsatserna vi ingår i (KFOR i Kosovo och ISAF i Afghanistan) står också under NATO-befäl. Inget konstigt med det. Det som däremot blir allt mer underligt är vår ovilja att få delta i beslutsprocesserna.

Jag säger inte att NATO är den ultimata lösningen på världens alla säkerhetsproblem. Men det är bland det bästa vi har för att samordna militära insatser i oroshärdar. Jag vill därför se en utveckling där vi löper linan fullt ut och blir medlemmar på riktigt. Ensam är nämligen inte stark. Att ensidigt fortsätta bygga nationella försvar är varken kostnadseffektivt eller förankrat i någon modern hotbildsanalys.

Den omstridda Artikel 5 om ömsesidiga försvarsgarantier brukar lyftas fram som ett problem. Men faktum är att den lämnar stort utrymme för nationell beslutanderätt. Såväl FN-stadgans Kapitel 7 som kommande Lissabonfördrag inom EU innehåller motsvarande solidaritetsförklaringar som egentligen är minst lika långtgående.

Den heliga ko av alliansfrihet som länge präglat den säkerhetspolitiska debatten är i praktiken död. Låt oss nu också begrava den. Ett första spadtag togs i samband med regeringens senaste utrikesdeklaration. Nu är det dags för nästa steg. En realistisk målbild borde vara att vi finns med som fullvärdiga deltagare vid NATO:s 70-jubileum 2019.

För övrigt gläds jag åt att Livgardets planerade Rinkeby-övning ställs in. Frågar du mig så var konceptet feltänkt från början.

4 kommentarer:

Staffan Danielsson sa...

Hej Krister!

Jag läser din intressanta och balanserade blogg med intresse. Frågan om Sveriges militära alliansfrihet är viktig och mycket har skett på några decennier. Jag ser fram mot en intressant diskussion på årets centerstämma om detta.

Vi tycker lite olika i äktenskapsfrågan, där jag och kd (!) var en överväldigande minoritet i onsdagens omröstning.

Jag har all respekt för den oerhört starka trendvändning som skett skett i denna fråga, men jag har inte kommit runt min uppfattning att ha ett civilrättsligt giftermål lika för alla, och sedan låta kyrkor och samfund och andra själva utforma sina välsignelser.

Om människors lika värde är vi självfallet helt överens, jag har fullt respekt för juridisk likställdhet mellan sär- och samkönade förhållanden, men jag har också respekt för att äktenskapet per definition alltid har avsett särkönade förhållanden.

Nåväl, nu har riksdagen beslutat och jag får gratulera dig och RFSL till en mycket engagerad och framgångsrik kampanj med full utdelning!

Anonym sa...

Avskaffa NATO! Det är bara en aggressiv krigsorganisation!

Anonym sa...

NATO har ingen annan funktion att fylla än att vara en bidragande tärning i USA jonglerande med världsfreden. Och tycker det är ansvarslöst av de svenska politikerna att smussla in Svensk försvarsmakt i NATO-leden. Till och med ungdommar och äldre i olika NATO-länder demonstrerar mot detta kampförbund. Warshavapakten upplöstes utan problem när motsättningarna tack vare Gorbachov upphörde, men USA kunde inte hålla sig från tjuvnyp mot Ryssland och resultatet ser vi idag med Rysk återupprustning.
Richard

Anonym sa...

Men då borde väl inte polisen åka runt i rinkeby heller för dom är ju beväpnade och uniformerade och i många länder är det dom som svarar för dom flesta övergreppen? Var det här kanske ett försök att lära 6 soldater från utlandsstyrkan att man ska behandla civila Afghaner som man behandlar folk i Sverige? Dessutom kanske man kan rekrytera folk med språklig och kulturell erfarenhet i framtidengenom att dom får en möjlighet att träffa representanter från försvaret. Och varför blev det inga protester förra året, om det nu var så hemskt