onsdag 1 april 2009

Legaliserad våldtäkt

I dagarna står Afghanistans framtid i fokus vid en stor FN-konferens i Haag. Sverige representeras av utrikesminister Carl Bildt. Jag hoppas att kvinnors delaktighet i återuppbyggnadsarbetet lyfts på agendan. Världssamfundet har ett stort ansvar att föregå med bästa möjliga exempel, ställa krav och mentorera i kampen för kvinnors mänskliga rättigheter.

Samtidigt nås vi av oroande rapporter om bakslag i den faktiska utvecklingen. Jag läser:

Afghanistan har antagit en lag som enligt FN förbjuder kvinnor att lämna hemmet utan sin makes tillstånd och som legaliserar våldtäkt inom äktenskapet, skriver The Guardian. [...] De slutgiltiga dokumenten har inte publicerats ännu, men lagen tros innehålla paragrafer som innebär att kvinnor inte kan gå till läkare, söka jobb eller utbildning utan att först ha fått tillstånd från sin man. Att neka sin make sex är inte heller tillåtet enligt den nya lagen.

I stora delar av Afghanistan är soldater ur ISAF de enda utomstående ögonen. Tydliga riktlinjer kring skyldigheten att ingripa och rapportera om eventuella övergrepp måste därför finnas på plats. Ett stort och viktigt steg i den riktningen är den nya NATO-strategi om implementering av FN-resolution 1325 som - äntligen - är på väg att antas. Det var för övrigt den som jag fick möjlighet att diskutera vid ett möte på NATO-högkvarteret SHAPE i måndags. Ur dokumentets inledning:

NATO’s operational effectiveness includes making a contribution to sustainable and lasting peace, within which gender equality is a key factor. This Directive provides a strategy for including women’s as well as men’s concerns and experiences as an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes, not as a separate issue, but in a manner which permeates all activity.

Sverige är blivande ordförandeland i EU och aktiv samarbetspartner till NATO. Jag förväntar mig att Carl Bildt lever upp till även dessa delar av sin ministerportfölj vid alla kommande högnivåsamtal. Vi kan göra skillnad.

Inga kommentarer: