onsdag 15 april 2009

LGBT rights in Europe

Be Bothered. Det är namnet på ILGA Europes kampanj för att stärka hbt-personers rättigheter i Europa och världen. Jag har självklart skrivit på deras upprop;

"ILGA-Europe is calling upon candidates for the European Parliament elections 2009 to sign this pledge to promote equality and to combat discrimination based on sexual orientation, gender identity and gender expression in their role as member of the European Parliament."

Hittills är vi inte så många svenska EP-valskandidater som gjort det. Att inte aktivt stödja är illa nog. Att aktivt motarbeta är förstås än värre. Moderaternas toppnamn, Gunnar Hökmark, är dessvärre en av de sistnämnda.

Europaparlamentet röstade nyligen igenom ett lagförslag som är tänkt att förbjuda diskriminering, bland annat på grund av sexuell läggning, när man erbjuder varor och tjänster. Sådana exempel kan vara socialtjänst eller bostadsmarknad. En motsvarande lagstiftning finns sedan flera år i Sverige men däremot inte i en del andra EU-länder.

På den svenska bänken röstade två av 19 ledamöter nej till ett utvidgat diskrimineringsförbud. Utöver Hökmark var det kristdemokraten (tidigare junilistan) Lars Wohlin. Därmed hamnar de i högst tvivelaktigt sällskap med den värdekonservativa falang som nu gör allt för att stoppa att lagen de facto ska kunna träda i kraft. Jag läser från tidningen Dagens nätutgåva;

Kristna påtryckargrupper inom EU oroas av ett förslag till ny lag mot diskriminering, som parlamentet röstade för i förra veckan. - I det värsta scenariot kan katolska kyrkan tvingas viga kvinnliga präster, säger en anonym källa inom parlamentet till Dagen.

Ja, ve och fasa... Är du övertygad moderat och tänker rösta den 7 juni? Kryssa i så fall Christofer Fjellner. Eller varför inte våga gå ytterligare lite utanför boxen...?! Kandidat nummer 15 på C-listan kan vara ett bra alternativ.

Inga kommentarer: