tisdag 7 oktober 2008

Aktiv hatbrottsbekämpning!

Brottsförebyggande rådets statistik talar sitt tydliga språk: hatbrotten i Sverige ökar. Och de är inget storstadsfenomen. Det senaste (?) vardagsexemplet är angreppet på RFSL Nords lokaler i Piteå nu i helgen.

Probelemet är att rättsväsendets kompetens och resurser skiljer sig avsevärt åt över landet. Stockholmspolisens försök med inrättande av en hatbrottsjour bör därför kunna tjäna som modell för samtliga polismyndigheter. Om detta har också en av mina favoritriksdagsledamöter skrivit en motion. Inom kort kommer du kunna läsa Annika Qarlssons (c) förslag via länken här.

Inga kommentarer: