onsdag 22 oktober 2008

Omdömeslös mediahets mot hiv-positiva!

"Ska det vara lagligt att sprida hiv?" Så lyder Aftonbladets webbfråga idag apropå Smittskyddsinstitutets förslag till en verklighetsanpassad syn på hiv-prevention. Sensationslystna rubriksättare hakar på (vad är exempelvis en 'hiv-man' ...?) i samma oreflekterade tonläge.

SKÄMS, säger jag! Den typen av retorik är direkt omdömeslös och bidrar enbart till ytterligare stigmatisering. Hiv-positiva är inga kriminella dödsmaskiner! Alla som nu får det att framstå så bär ett mycket tungt ansvar på sina axlar. Eller som en vän till mig skriver:
"Jag är så rädd för att många hivpositiva nu gömmer sig
för att de inte förstår vad som händer och nu måste vi se till att
politikerna gör rätt för annars kommer detta sluta illa
."
Smittskyddsinstitutets generaldirektör, Ragnar Norrby, är värd all respekt för sitt ställningstagande att vilja avkriminalisera spridning av hiv. Här följer ett utdrag ur artikeln i Dagens Medicin (läs den gärna i sin helhet):

– Kriminaliseringen av hiv försvårar preventionsarbetet. Dessutom är straffsatserna väldigt hårda, säger Ragnar Norrby, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet. [...]

– Vi anser numera att spridning av hiv inte bör vara kriminaliserat, säger Jan Albert, överläkare, professor i smittskydd och ansvarig för hiv-sektionen på SMI.

Enligt honom är kriminaliseringen ett förlegat sätt att se på spridning av hiv.

– Att spärra in någon ”hiv-man” per år ger en falsk bild av att staten har koll på vilka som sprider hiv och att staten har ett ansvar för att låsa in alla potentiella smittspridare. Men så är det inte. Det är minst lika mycket den enskilda individens ansvar att förstå att oskyddat sex innebär risker. Många som för smittan vidare vet inte själva om att de är smittade, säger Jan Albert. [...]

Det faktum att Sverige förra året hade en 70-procentig ökning av antalet upptäckta hiv-fall visar att man måste hitta nya vägar för att på allvar kunna reducera spridningen av hiv, menar han.

– Att särhantera hiv bland alla andra smittsamma sjukdomar är inte bra. Det blir så laddat och stigmatiserande. I dag är inte heller hiv en lika dödlig infektion som den var förut, tack vare bromsmedicinerna.

Enligt Ragnar Norrby leder kriminaliseringen till att många smittade väljer att vara anonyma, vilket kan försvåra eventuell smittspårning.

2 kommentarer:

SolGuru sa...

Nu handlar det ju inte om HIV-positiva, utan om (fysiskt) fullt friska personer som vill avskaffa informationsplikten. Och dem kan man gärna hetsa mot.

Anonym sa...

Har man en sjukdom som hiv så skall man berätta om det innan sexet inleds.
Punkt slut.