söndag 19 oktober 2008

Ensam är inte stark

Är det något som blivit uppenbart under den senaste tidens finanskris så är det att ensam inte är stark. Trots att Sverige som nation klarat sig bra har kronan sjunkit som en sten i förhållande till både dollarn och euron.

Några av mina partikamrater i riksdagen föreslog i veckan en ny folkomröstning om anslutning till EMU. Maud öppnar samtidigt för att centern står i begrepp att ompröva sitt tidigare nej. Det är utmärkt bra. Synd bara att det ska krävas en global kris av gigantiska mått för att nå denna insikt.

Ensam är som sagt inte stark. Det gäller valutasamarbetet såväl som vår gemensamma säkerhet. Jag hoppas därför på en seriös och konstruktiv diskussion om svensk anslutning till NATO. Alliansfriheten har tjänat oss väl men den tillhör en svunnen tid. Snart två decennier efter murens fall måste vi våga ta nya grepp för framtiden. För inte ska det väl behöva uppstå en motsvarande säkerhetspolitisk kris först...?

Inga kommentarer: