onsdag 15 oktober 2008

Jämställt i Unionen?

Jag sitter på det tidiga morgontåget från Göteborg till Stockholm och ser dagen gry utanför. Min medresenär vilar välförtjänt så sällskapet är kaffe, tidningar och datorn.
DN Debatt idag presenterar Unionens nyvalda ordförande, Cecilia Fahlberg, en undersökning som lyfter fram kvinnors och mäns olika förutsättningar att utöva chefsskap på schyssta villkor. Bland annat uppger var femte kvinnlig chef att man trakasserats på grund av sitt kön. Motsvarande andel bland männen är 3%. Fahlberg analyserar:

"Det är rimligt att anta att den manliga dominansen på chefsnivån vidmakthåller en manlig norm, där det är svårt för kvinnor att ta sig in i de manliga nätverken. Det gäller inte minst kvinnor som har ambitioner att bryta med dessa normer och utöva ett annat ledarskap än det gängse."

Så sant. Och samtidigt så ovärdigt ett Sverige år 2008. Men jag undrar när Unionen även ska vända blicken in i sin egen organisation? Av 8 personer i kansliledningen är 4 personer män och 3 kvinnor (1 vakant). Det intressanta är att kvinnorna i huvudsak "reducerats" till ansvar för personal- och kommunikationsfrågor. Allt medan de manliga kollegorna för säkerhets skull tagit hand om "de hårda" ansvarsområdena, däribland kanslichefs- och förhandlingschefsrollerna. Klassiskt - och grymt tröttsamt!

Själv ska jag moderera ett jämställdhetsseminarium på Försvarets Materielverk (FMV) i morgon eftermiddag. Dagens artikel ska förhoppningsvis bidra till ytterligare intresse och bränsle i diskussionerna...!

Inga kommentarer: