torsdag 23 oktober 2008

Ansvarsfull hiv-prevention

I kölvattnet på gårdagens fullständigt vettlösa krigsrubriker om att "det ska bli lagligt att sprida hiv" så börjar nu fakta och reflektion smyga sig in i diskussionen. Min bestämda uppfattning är att nuvarande lagstiftning motverkar sitt hiv-preventiva syfte. Den är dessutom en av världens mest rigida och har få motsvarigheter vid en internationell jämförelse.

Om folkhälsominister Larsson (kd) tar sitt uppdrag på allvar bör hon därför å det snaraste rycka upp huvudet ur sanden och ta sig en rejäl funderare på orsak och verkan. Dessvärre har jag inget större hopp om att just hon ska kunna uppbåda den inlevelseförmåga som krävs. Däremot ställer jag stort hopp till bl a Kenneth Johansson (c) som är ordförande i riksdagens socialutskott.

För den intresserade rekommenderas följande läsning i ämnet:

Åsa Petersens ledare i Aftonbladet
Jon Voss artikel på qx.se

På den positiva sidan vill jag också passa på att gratulera RFSL Västmanland som återuppstod igår kväll. Fantastiskt kul - och jag önskar er all lycka till!!

Tyväär kunde jag inte vara där då jag för egen del hämtade energi vid ett avdelningsbesök hos RFSL Kronoberg i Växjö. Tack Jocke, m fl, för gästfrihet och en givande kväll!

Inga kommentarer: