måndag 6 oktober 2008

Liam Norbergs förkunnelser

Liam Norberg slår idag ett slag för kärnfamiljen och den kristna tron på Sidan 4 i Expressen. Vid en ytlig betraktelse kan budskapet uppfattas som rätt sympatiskt - barns rätt till trygga uppväxtförhållanden som garant för att inte hamna snett i livet. Men snart nog kommer eftersmaken. Framförallt känner jag obehag över de underförstådda budskap jag tycker mig ana mellan raderna... Extremhögern lär gnugga händerna av illa dold förtjusning.

Bara kristna familjevärderingar kan bromsa våldspiralen i samhället, anser skådespelaren Liam Norberg.

"Vi måste tillbaka till ett samhälle som grundas på kärnfamiljen, äktenskapet och tryggheten.


Därför är jag oroad över att svenska politiker och makthavare nu vänder sig ifrån det fundament som Sverige en gång byggdes av: Den trygga familjen, som också är den kristna kärlekens fundament.


När den grunden tas bort skapas det tomrummet som vi ser sprida sig som ett virus i Sverige. Det är detta tomrum som är roten till allt våld och allt utanförskap, till all mänsklig ondska."


Exakt vari den politiska nedmonteringen av (kärn-)familjen består får läsaren gissa själv. En inte alltför långsökt slutsats är väl att det är införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning som åsyftas. Därmed insinueras också att "regnbågsbarn" skulle vara otryggare än andra och att samkönade relationer utgör all ondskas moder. Det är helt i linje med hur tokpastor Phelps i USA brukar predika...

Jag ogillar också skarpt betoningen av den kristna värdegrunden som allena saligrådande. Vare sig du anser dig vara kristen, bekänner dig till någon annan religion eller ingen alls är jag fullständigt övertygad om att du har förmågan att förmedla kärlek och trygghet till din familj. Den Norbergska retoriken riskerar dessvärre bara underblåsa den islamofobi som redan finns i vårt samhälle.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej,

Jag har svårt att förstå kopplingen mellan Liams stöd för äktenskapet och kristen värdegrund å ena sidan och islamofobi å andra. Islam fördömer homosexualitet och samkönade äktenskap.