torsdag 30 oktober 2008

Fogh Rasmussen om marknadsekonomi och icke-diskriminering

Anders Fogh Rasmussen håller just nu ett brandtal för marknadsekonomi. "Marknadsekonomin är inte ett sjunkande skepp men den befinner sig i gropig sjö." Och vi som liberaler måste värna den, inte minst i tider som dessa.

I skrivande stund övergår han till att tala om vikten av icke-diskriminering. Han har redan nämnt sexuell läggning två gånger. Oväntat. Men bra. Vågar man gissa att det leder vidare till försvar för yttrandefriheten...?

Inga kommentarer: