fredag 31 oktober 2008

Vatigalenskap

Jag är tillbaks på ELDR-kongressen där det just nu pågår omröstning om ett antal olika förslag från medlemsorganisationerna. Det går i rasande fart...

Redan på söndag bär det av till nästa kongress. Då är det ILGA World (International Lesbian and Gay Association) som samlas i Wien. Jag kommer vara en av RFSL:s representanter där.

SItuationen för hbt-personer är extremt utsatt i stora delar av världen, även på vår egen kontinent. Jag läser idag på hemsidan 365gay.com att Vatikanen avser införa psykologiska tester för blivande präster. Syftet är att bland annat upptäcka (och förhindra) homosexualitet.

The Vatican said that testing would be decided on a case-by-case basis when seminary rectors feared a prospective priest had “grave immaturity.”

“Such areas of immaturity would include strong affective dependencies; notable lack of freedom in relations; excessive rigidity of character; lack of loyalty; uncertain sexual identity; deep-seated homosexual tendencies, etc.”

Egentligen lägger jag mig inte i kyrkors inre liv. Det står ju var och en fritt att vara medlem eller inte. Själv lämnade jag Svenska kyrkan för flera år sedan. Men jag tycker det är djupt beklagligt när religiösa företrädare - som ju så ofta säger sig stå upp för kärlekens budskap - genom sitt agerande späder på fördomar och hat. Påven bär ett synnerligen stort ansvar på sina axlar för den blomstrande homofobin i Europa och världen.

Inga kommentarer: