tisdag 21 oktober 2008

Samarbete på riktigt

Alliansens partiledare har träffats i Varberg och kommit överens om hur en fortsatt fördjupning av samarbetet ska gå till. Siktet är förstås inställt på valseger 2010.

Dn.se refererar:

Här är några av de insatser som alliansen kommer att göra inför valet:
  • En särskild grupp tillsätts som ska ta fram en ny valplattform. Den kommer att ta in synpunkter inte bara från de egna partierna, utan också från andra håll i samhället.
  • En arbetsgrupp ska ta fram en ny ekonomisk politik för nästa mandatperiod. Den ska ledas av finansminister Anders Borg.
  • I augusti tillsätts tio nya reformgrupper som ska lägga grunden för alliansen politik på centrala områden.
  • Träffpunkt allians - en nätsajt - startas. "Den ska bli ett nav för männsikor att skapa en relation med alliansen"
  • I de tre storstäderna öppnas allianskontor under valrörelsen.
  • Under våren 2009 genomför partiledarna en turne i norra Sverige föltjt av flera andra turnéer.
  • Ge ut en egen allianstidning tre gånger per år. Därtill tillsätts en kommunikationsgrupp som ska samordna alliansens kommunikation. Dessutom ska en gemensam kampanjstab inrättas för att operativt säkerställa alliansens olika aktiviteter.

Så ser ett samarbete ut på riktigt! På oppositionssidan består känslan av kaos och förvirring. Vem vill regera med vem och varför (inte)? Det borde vara rätt centrala frågor att reda ut om man gör anspråk på att leda ett land.

1 kommentar:

Camilla sa...

Ja, de är fantastiskt duktiga, högerregeringen. Det är underligt att deras politik inte håller samma standard? Att fabriken i topptrim levererar luftslott som blåser bort i krisens vindar? Eller leksaker som går sönder vid minsta felhantering?
Medlidandet med vänstern är dock förståeligt. Vi har en fantastisk produkt, men fabriken står still och chefen är försvunnen..