onsdag 29 oktober 2008

Förlegad plikt

Den pågående pliktutredningen med Anders Svärd i spetsen kommer idag att presentera sitt delbetänkande. Huvudlinjen är att den allmänna värnplikten ska avskaffas i fredstid.

Jag tycker det är bra. Tiden har sprungit ifrån plikt och tvång. Med det antal soldater vi behöver i dagens och framtidens försvar måste vi kunna konkurrera på samma villkor som övriga samhällsaktörer. Varje annan slutsats faller på sin egen orimlighet. Polisen fixar det. Räddningstjänsten likaså. Det kommer försvaret också göra.

Men det medför att vi måste bli än bättre på att förklara varför försvaret behövs och vilka uppgifter det har. Ansvaret för det är i huvudsak politiskt. Dessutom måste vi som arbetsgivare framstå som attraktiva. Det handlar om att erbjuda en miljö där det känns meningsfullt att verka och där alla kan känna sig välkomna, oavsett faktorer som kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning.

Dit är det långt kvar. Men lyckas vi är jag övertygad om att vi på köpet får ett betydligt mer effektivt, användbart och respekterat försvar. Jag är likaledes övertygad om att pliktens avskaffande kommer hjälpa oss på traven. Det gör att vi en gång för alla blir tvungna att göra upp med de osunda attityder som delvis följt i kölvattnet av "beväringsutbildningen". Förmågan att bruka våld har inget samband med en längtan att göra det. Eller att kränka andra människor.

Inga kommentarer: