tisdag 4 november 2008

Civiläktenskap - när tiden är mogenIgår kväll var det skönt invigningsmingel i Wiens stadshus och här är några av mina vänner. En bild på mestadels vita män speglar dock inte alls mångfalden här. Vi är omkring 200 delegater från över 80 nationer. Det är fantastiskt!

Religion och dess kluvna förhållande till hbt-personer var ett av ämnena för gårdagen. Mitt huvudbudskap var att religion och stat/lagstiftning bör hållas så separerade från varandra som det överhuvudtaget går. Det anser jag ska gälla även i Sverige.

Och det leder mig osökt in på de frågor jag får om min ståndpunkt rörande de senaste dagarnas äktenskapsutspel. I grunden är jag helt för att införa civiläktenskap och därmed frånta samfunden deras vigselrätt (i juridisk mening). Men jag har två avgörande reservationer:

1. Det ska fortfarande benämnas just civilÄKTENSKAP. Principiellt är det av yttersta vikt att inte staten släpper tolkningsförteträdet av ordet äktenskap till olika religiösa företrädare.

2. Tidpunkten är fel. Processen med att skilja kyrka och stat åt har egentligen inget med könsneutrala äktenskap att göra. Det vore olyckligt om det upplevs som homosexuellas "fel" att inte heteropar får/kan gifta sig i kyrkan på samma sätt som tidigare. Jag ser som sagt gärna en sådan utveckling men det är en helt annan debatt. Låt oss ta den när tiden är mogen!

Inga kommentarer: