måndag 24 november 2008

Göteborgarkontrakt - NEJ TACK!

Jag har förstått att debattens vågor gått höga idag efter moderaternas utspel om svenskkontrakt för nyanlända. Även en och annan socialdemokrat lär ha hakat på tåget.

Jag vill inte leva i ett land som gör skillnad på folk och folk beroende på var man är född. Kontrakt - JA VISST! Men då ska de omfatta ALLA - också oss som råkat haft fördelen att födas här. Särskilda avtal mellan staten och de som bosätter sig i Sverige senare i livet känns som en fullständigt vansinnig väg att gå.

Nej. Jag vill inte se några svenskkontrakt. Lika lite som europékontrakt eller göteborgarkontrakt. Låt oss istället arbeta med förbättrad inroduktions- och språkutbildning för nyanlända, krav i skolan (föräldrar ska inte kunna välja bort t ex sim- eller sexualundervisning för sina barn), att öppna upp arbetsmarknaden och att rusta våra miljonprogramsområden. Först då skapar vi förutsättningar för verklig integration.

Inga kommentarer: