tisdag 25 november 2008

Migrationsverket spelar med människoliv

Ur pressmeddelande från RFSL idag:

Migrationsverket har beslutat att avhysa en homosexuell man till Afghanistan. […] Mannen kom till Sverige för sju år sedan och fick då ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. När det skulle omprövas fick han avslag på sin nya ansökan. Han har därefter lämnat in en ny ansökan och bl.a. anfört att han riskerar att förföljas i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning.

I sitt beslut säger Migrationsverket att mannens sexuella läggning är en ny omständighet som man har att pröva i sak. Migrationsverket anser dock inte att mannen har kunnat bevisa att han skulle förföljas av den anledningen i sitt hemland. Detta är en märklig och felaktig slutsats som strider mot Migrationsverkets vägledande beslut om hur ayslansökningar från hbt-personer ska bedömas.

- RFSL fördömer starkt beslutet och kräver att avvisningen ska stoppas i avvaktan på att migrationsdomstolen hinner pröva överklagandet, säger Sören Juvas i en kommentar.

I det vägledande beslutet hänvisar Migrationsverket till förarbetena där riksdagen bl.a. säger att det inte är acceptabelt att skicka tillbaka någon till ett land om han eller hon där riskerar att tvingas dölja sin sexuella läggning. Det är i lag förbjudet att vara homosexuell i Afghanistan. Situationen för homosexuella i Afghanistan är på många sätt värre än i Iran och det är uppenbart att mannen skulle få stora problem med sin sexuella läggning om han måste återvända.

Ja, vad ska man säga...? Naiviteten hos våra myndigheter är understundom stor, vare sig det handlar om situationen för hbt-personer eller förhållanden i Marockanska fängelser... Skärpning!

Inga kommentarer: