onsdag 19 november 2008

Grattis från Värnpliktskongressen!

Jag har just anlänt till den 40-årsjubilerande Värnpliktskongressen i Eskilstuna. Det innebär att värnpliktsrörelsen och jag är jämngamla... (Det hände mycket bra -68!)

Tidigare idag utnämndes P7 i Revingehed till årets bästa förband. Det känns väldigt välförtjänt. De har i många år jobbat målmedvetet med värdegrundsfrågor och värnpliktigas medinflytande.

Stort GRATTIS säger jag också till Henrik Wallerius, min vän och kollega, som nyss tilldelades Robert Holmgrens minnespris. Det är ett pris för 'behjärtansvärda insatser för Sveriges totalförsvarspliktiga' och därmed ett av de finaste erkännandena man kan få i vår bransch!

Inga kommentarer: