fredag 14 november 2008

Herrarnas fria åkning

Män väljer män. Det är ett klassiskt fenomen. Jag blev därför inte särskilt förvånad när Erik Lagersten igår presenterades som ny informationsdirektör i Försvarsmakten.

Informationsdirektören ingår i Försvarsmaktens högsta ledning (FML) och arbetar direkt under ÖB. FML består av 11 ledamöter varav samtliga numera är män.

Ansvaret för denna obalans (!) är i högsta grad delat mellan den politiska nivån och myndigheten själv. Men grundfrågan kvarstår: i vilken annan offentlig verksamhet skulle man tillåta en total exkludering av kvinnor (eller män) i ledningsgruppen...?

I Försvarsmaktens jämställdhetsplan finns tydliga mål om att öka andelen chefer som är kvinnor. Det uttalas också att ett jämställdhetsperspekiv ska genomsyra alla delar av rekryteringsprocessen. Måhända har dessa ingångsvärden faktiskt varit ledstjärnor även vid val av informationsdirektör. Det har bara inte funnits några tillräckligt kompetenta kvinnor att headhunta, helt enkelt. Så skulle det ju kunna vara - eller...?

Jag tillåter mig att tvivla. Men önskar samtidigt Erik lycka till i sitt nya värv!

1 kommentar:

Mats sa...

"Män väljer män. Det är ett klassiskt fenomen. "

Kunde inte låta bli att le mot din inledning då jag uppfattar att ditt tidigare jobb byggde på att detta inte var norm.

Det klarnade dock när jag lästa vidare :).