måndag 30 mars 2009

NATO-högkvarteret

Tidig morgon och jag är på väg till Arlanda. På dagens program står möte på NATO-högkvarteret (SHAPE) i Bryssel där vi ska tala om strategier för implementering av FN-resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Jag hoppas kunna bidra med kunskap och erfarenheter utifrån min befattning som Gender Field Advisor i kommande Afghanistaninsats. Återkommer med rapport.

Inga kommentarer: